Applications for this position are currently paused

PHP後端工程師 Software Developer

Lưu
Công việc được cập nhật 4 tháng

Mô tả công việc

主要相關工作內容 (依所負責任務不同會接觸不同項目)
- 主要會以網站後端開發為主
- 內部後台商品管理系統
- 金流介接及報表系統處理
- 資料庫架構設計
- API 設計與開發
- 參與全新專案需求開發

Enjoy working within a team, sharing ideas, and building the best service.
快來和我們一起天天向上,做吃喝玩樂的麻吉!

Yêu cầu

『我們正在找尋這樣的你/妳』
- 熟悉 PHP,至少一年以上的使用經驗
- 有 Restful API 開發經驗,熟悉 Slim 者,加分
- 熟悉 SQL 語法、理解基本資料庫正規化,可依照需求設計適當的 database schema (我們使用 MySQL 5.x)
- NoSQL 使用與設計經驗 (包含但不限於 Redis、MongoDB)
- Web api 設計經驗,能夠設計容易理解以及結構化有彈性的 api 供前端使用
- 熟悉 git 並理解 gitflow 或 github flow
- 基本 issue 分析與解決能力
- 喜愛開發,視 PM 提出的各種需求為挑戰,樂於用有創意的實作或方法解決
- 維護舊專案,將改善舊專案效能及架構視為人生最大的挑戰並樂在其中

以下加分條件不是必備,但如果你/妳具備,我們可以聊得更多:
- docker/docker-compose 容器化經驗
(自行撰寫 dockerfile、調整 image size ,有 K8S 經驗尤佳)。
- CI/CD 建構與使用經驗 (使用 drone 與 jenkins)

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
35,000 ~ 60,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of GOMAJI_夠麻吉股份有限公司.

Về chúng tôi

GOMAJI懂吃懂玩很可以!
我們持續透過眾多結盟與自身產品優化,不斷提昇競爭力。

GOMAJI 團隊
- 提供具市場競爭力的薪資,並榮獲天下雜誌成長最快速企業第7名。
- 被評選2014年新鮮人魅力雇主排行『網路及軟體產業』第二名,深受業界矚目。
- 成立以來成長屢創新高,年交易額超過 30 億,有著強大創新能量及無限可能的成長中 ~~~

2019年GOMAJI產品新功能
-「現有空」功能讓店家集客超簡單
-「自主核銷」讓您結帳更輕鬆、方便
-「通用券」讓消費者核銷更有彈性
我們同時讓消費者跟店家感受更優雅、更輕鬆的體驗模式。

2020年推出更多元的行銷方式,吸引更多年輕族群成為我們的用戶。
也會繼續秉持著創立初衷,發揮正向影響力,幫助更多的人!

『麻吉文化』
正向影響力 / 學習進步 / 消費者優先 / 快速敏捷

「響應參與【 青年就業大作戰 】 徵才計畫」,計畫代碼: 2022YBKCGPLAN


《經營理念》
活化閒置資源 / 幫助店家有效行銷賺錢 / 提供消費者省錢且美好體驗


主要商品/服務項目
【網站平台-GOMAJI】帶給你最美好的消費體驗
http://www.gomaji.com

【手機 APP】全台最大吃喝玩樂平台
http://www.gomaji.com/app-download.php


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
IT主管
Avatar of the user.
IT主管