Applications for this position are currently paused

手搖飲兼職門市人員

Lưu
Công việc được cập nhật 8 tháng
Nhà tuyển dụng hoạt động 4 tháng trước

Mô tả công việc

1.依當月國定假日數排班
2.時薪168元起
3.勞保、健保、就業保險、提撥6%勞工退休金
4.公司年度盈餘10%為員工分紅
5.上班時間11:00-20:00(中間休息一小時)
6.需要做<餐飲供膳人員健康檢查>

上班地點 高雄市三民區建國二路318號地下1樓(高雄火車站西側站內)

Interview process

履歷請e-mail至[email protected] 張小姐

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
168 ~ 168 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 格外農品股份有限公司.

Về chúng tôi

《格外農品GoodWill Foods》結合中文與日文「格外」的意思,為產地品質無虞的「格外品」,創造更高的附加價值,支持友善耕作農民、提供消費者更好的選擇、推廣食農教育,與土地、農民、消費者共生共好。

【社會問題】

1.農民辛苦的產出與收益不成正比

採用友善耕作、無毒農法的格外品高達30%,導致農民的收益減少。

2.食物未被完全善用造成浪費

格外品處理成本高、進口原料便宜,加工業者不喜好使用在地農產品。

3.消費者/餐飲業者無從了解格外的好

消費者缺乏食農教育以認識格外品;餐飲業者難以找到符合需求的在地農產加工品。

【我們的解決方案】

1.採購格外品增加農友收益、穩定產地價格、減少食物浪費

2.製造天然加工品提供消費者、餐飲業者更好的選擇

3.推廣食農教育協助消費端理解、促進加工端支持、達到環境永續的目的

【About GoodWill Foods】

《GoodWill Foods》is a brand who trying to solve the problem of "imperfection fruits". 《GoodWill Foods》supports eco-friendly farming, provides better and more eco-friendly foods, promotes agri-food education. We lead farmland, farmer, consumer into a win-win situation.

We are solving the problem of "imperfect crop" by connect farmer, consumer and manufacturer.

'What happen now?'
1. Eco-friendly farming is a trend in this world. However, the more eco-friendly farmer will get more imperfect crop, even more than 30%!
2. These imperfect crop will not be involved in the market. Most of them will be abandoned.
3. Consumers have misunderstanding of imperfect crop.
4. Even in Taiwan, most of manufacturer don't like to use local fruits. They prefer to use import material.

"Solution from 《Goodwill Foods》"
1. Purchasing imperfect crop from Taiwanese farmers. Increasing farmers’ income, stabilizing prices in farm, and reducing food waste.
2. Manufacturing natural processed products, Providing better choices for consumers.
3. Promoting food and agriculture education, resolving the misunderstandings from consumers. Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
26K ~ 30K TWD / month
Lưu