Updated 3 Months agoFood / Beverage » Restaurant Worker
Hình ảnh môi trường làm việc 格外農品股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 格外農品股份有限公司

Mô tả công việc

1.依當月國定假日數排班
2.時薪168元起
3.勞保、健保、就業保險、提撥6%勞工退休金
4.公司年度盈餘10%為員工分紅
5.上班時間11:00-20:00(中間休息一小時)
6.需要做<餐飲供膳人員健康檢查>

上班地點 高雄市三民區建國二路318號地下1樓(高雄火車站西側站內)

Interview process

履歷請e-mail至[email protected] 張小姐

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

格外農品股份有限公司

900屏東縣屏東市徐州路89號

Về chúng tôi

格外農品—有好內涵,就有好出路

「格外品」源自於日文,意指市場規格之外但品質無虞的農產品;
「格外」在中文的用法為副詞,用在形容詞之前,有「更加」的意思。

《格外農品》成立於2015年,結合日文與中文「格外」的意思,以善用產地的「格外品」為初衷,製作出更加好的產品,朝向減少食物浪費、支持專業農民、推廣食農教育的目標,期待與土地、農民、消費者共生共好。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại 格外農品股份有限公司

手搖飲門市儲備幹部

Toàn thời gianTrung cấp28K ~ 28K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước