H2 Inc. cover image
Logo of H2 Inc..
Logo of H2 Inc..

H2 Inc.

Logo of H2 Inc..
Logo of H2 Inc..
H2 Inc.
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 19 giờ trước
[About us]: https://www.health2sync.com 慧康生活科技 Health2Sync 成立於 2013 年,旗下擁有「智抗糖 App」與「雲端智慧照護平台」兩大產品。Health2Sync 智抗糖為亞洲最大慢性病管理平台,提供個人化並可複製的慢性病管理方案,建立新一代的數位療法。 我們的服務結合簡易操作的數位工具與個人化及自動化的即時分析,串連慢性病友的關懷照...
[About us]: https://www.health2sync.com 慧康生活科技 Health2Sync 成立於 2013 年,旗下擁有「智抗糖 App」與「雲端智慧照護平台」兩大產品。Health2Sync 智抗糖為亞洲最大慢性病管理平台,提供個人化並可複製的慢性病管理方案,建立新一代的數位療法。 我們的服務結合簡易操作的數位工具與個人化及自動化的即時分析,串連慢性病友的關懷照...
910K ~ 1.7M TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý