HandsUP_舉手電商有限公司 cover image
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.

HandsUP_舉手電商有限公司

Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
HandsUP_舉手電商有限公司
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
HandsUP_舉手電商有限公司
Nhóm
Avatar of HandsUP.
Thành viên nhóm
Đã xác minh
♥ 直播 , 讓購物更有溫度 ♥ HandsUP讓你一鍵同步直播到所有平台 首創跨平台直播APP 幫你抓住每個消費者 直播+1下單並能一鍵整理訂單的最新線上消費模式 無需多方經營,就可以獲得雙倍的成效!消費者只要留言+1, 系統自動傳送訂購訊息通知結帳,讓賣家賣得輕鬆,買家買的嗨桑 HandsUP是一個社群電商平台,為台灣目前最新最夯購物超流趨勢,結合社群功能與帶來公司營收成長的EC電商系統,賣家可以在此平台開店,在幾分鐘內就可以擁有一個自己的賣場以及完整的後台。 我們有開放、學習、對事不對人的公司文化。技術團隊前身為悠夏爾科技,多年來贊助、參與 COSCUP, Laravel Conf, g0v 等開源活動,也在不少技術社群擔任講者,持續深耕 NodeJS 及 PHP 開源社群,未來將招募 SRE 團隊讓服務品質更上一層樓。設計團隊帶著許多國際企業形象網站的設計經驗,未來將進一步朝向提供優質使用者體驗前進