Updated 5 tháng ago

Mô tả công việc

工作內容

1. 遊戲相關智能合約的架構設計、合約開發、安全性與效能測試、部署上線等流程

2. 跨平台API程式溝通與後端資料庫串接

3. 區塊鏈節點與節點API操作及開發

4. 研究最新區塊鏈技術及相關應用開發

Yêu cầu

職缺條件

1. 熟悉 Ethereum、Polygon 等主流區塊鏈技術

2. 熟悉 ERC20、ERC721、ERC1115. 等標準

3. 熟悉 Solidity語法、web3.js與ethers.js

4. 熟悉 NodeJS與其框架

5. 熟悉 Hardhat 開發環境

6. 熟悉智能合約的架構、代碼、安全性與效能、部署上線等流程

加分項目
1. 區塊鏈開發經驗( Ethereum、Polygon、Avalanche等區塊鏈/智能合約)
2. 具有Golang、C#、NodeJS 語言開發經

1
3 years of experience required
840K ~ 1.4M TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
90K ~ 180K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Cộng sự
1
1M ~ 2.5M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
3.4K ~ 6K USD / month
Logo of 紅番茄愛娛樂股份有限公司.

Về chúng tôi

紅番茄愛娛樂是由一群有夢想和實務經驗的遊戲人所組成的團隊!致力於發行優

質手機遊戲,提供難以忘記的遊戲體驗給玩家,與玩家一同享受遊戲帶來的樂趣

公司成員都有超過十年以上的遊戲公司經驗,並曾任各大上市遊戲公司要職。目

前正在全力製作,第一款遊戲已於2019年9月上市,需要更多對遊戲有想法、有

熱誠,有夢想、有抱負的優質人才加入。公司近捷運、火車站,軟體園區站步行

約9分鐘,南港火車站步行約15分鐘。


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
美術總監

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
32K ~ 60K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
32K ~ 60K TWD / month
Lưu