Về

Tóm tắt về công ty

Hi!Tutor is a Taiwan-based online tutoring company.

We have more than 17 language courses, including English/French/German/Italian/Spanish/Japanese/Korean/Thai…and so on.

We are currently looking for teachers who are enthusiastic in teaching online.

Sản phẩm hoặc dịch vụ

Hitutor, the Subsidiary of Dewey International Education Consultants Ltd., is Taiwan’s first and largest online multi-language learning organization.Established in 2009, Hitutor provides the highest quality online language learning service for learners in Taiwan and opens a new era of online education. Today, we offer beyond 50 themed professional and interesting courses with over 15 languages for more than 30,000 learners to learn online worldwide.

Nhóm

Ed Son

Việc làm

線上印尼文老師

職缺內容: 【授課方式】線上授課系統 【授課地點】舒適的家中 【工作時間】24/7都可授課,時間由你決定! 【授課設備】電腦或筆電、耳麥、穩定的網路 【授課類型】一對一 【課堂長度】25/50分鐘 【教材】請自備教材
Updated 3 Months ago
50+
Unread
Read

對外華文老師

職缺內容: 【授課方式】線上授課系統 【授課地點】舒適的家中 【工作時間】24/7都可授課,時間由你決定! 【授課設備】電腦或筆電、耳麥、穩定的有線或固定wifi網路 【授課類型】一對一 【課堂長度】25/50分鐘 【教材】HiTutor提供
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read

線上越南文老師Vietnamese Teacher Tutor

職缺內容: 【授課方式】線上授課系統 【授課地點】舒適的家中 【工作時間】24/7都可授課,時間由你決定! 【授課設備】電腦或筆電、耳麥、穩定的網路 【授課類型】一對一 【課堂長度】25/50分鐘 【教材】老師自備教材
Updated khoảng 1 tháng ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty5001+ người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1001 - 5000 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job