Về

1001 - 5000 Mọi người
$10 Triệu
SaaS/ Điện toán đám mây

Tóm tắt về công ty

世界級智慧型網路產品之技術領導者 - 鴻佰科技股份有限公司(Ingrasys Technology Inc.),為鴻海科技集團旗下子公司。總公司位於台灣桃園,並在歐洲、美國、中東、澳洲、日本、韓國、東南亞、中國等地與當地策略夥伴結盟,提供客戶即時的服務。

鴻佰科技專精於網路技術、 Linux 與嵌入式應用的設計。自公司成立以來,憑藉下列獨特核心技術能力以及充份的量產能力與最佳的技術支援能力等優勢,成為鴻佰科技能夠持續成長進步的關鍵因素:

◆Micro Kernel and Embedded OS

◆Protocol Stacks

◆Network File Systems (SMB/CIFS, NCP, NFS, AFP)

◆Embedded Device Drivers

◆Network Management (SNMP, WEB-Based Management)

◆Cost-effective, high-performance hardware platform

Sản phẩm hoặc dịch vụ

主要商品 / 服務項目

鴻佰科技產品開發、量產及相關服務包括:

◆大數據服務/雲端服務

◆伺服器相關產品研發/生產

◆網路附加儲存系統

◆多重附加功能的環境監控產品

Sứ mệnh

展望產業發展趨勢,鴻佰科技憑藉著獨特核心技術提供現有產品服務外,

未來將朝向「環保節能、安全監控」的領域持續研發創新與高品質的產品,滿足客戶需求。

Quyền lợi nhân viên

◆獎金/紅利

員工紅利(視當年度營運及個人表現績效而定)

年終獎金

◆保險類

勞保、健保、員工團保(含眷屬優惠自費團保)、職災保險、差旅平安險

◆福利項目

生日/結婚禮金、生育/育兒津貼、喪葬慰問金

年度健康檢查

汽/機車停車位、交通車補助

◆請/休假制度

週休二日

特別休假

產假/陪產假/產檢假

家庭照顧假/生理假

Ảnh

Hình ảnh môi trường làm việc 鴻海科技集團-鴻佰科技股份有限公司 (土城)Hình ảnh môi trường làm việc 鴻海科技集團-鴻佰科技股份有限公司 (土城)Hình ảnh môi trường làm việc 鴻海科技集團-鴻佰科技股份有限公司 (土城)Hình ảnh môi trường làm việc 鴻海科技集團-鴻佰科技股份有限公司 (土城)Hình ảnh môi trường làm việc 鴻海科技集團-鴻佰科技股份有限公司 (土城)

Nhóm

Blanche

Việc làm

PM 產品管理師-Switch產品

工作內容: 1. 掌握客戶產品需求 2. 協助制定Switch產品規格 3. 專案規劃、執行與追蹤檢討 4. 開發時程掌控及控管預算 5. 進行跨部門溝通協調 6. 向客戶回報各階段研發成果與測試狀況
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read

PM 產品管理師

工作內容: 1.RFQ Response 2.Program Development 3.Schedule Management 4.Development Cost Management 5.NRE Fee Management 6.Risk Management 7. Contract Management
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read

硬體研發工程師

1.硬體線路設計 2.硬體設計審查 3.BOM產出 4.審查 PCB Layout 5.執行除錯 6.執行開機測試 7.提供工程支援
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty5001+ người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1001 - 5000 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job