Applications for this position are currently paused

行銷與社群企劃專員

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 2 tháng

Mô tả công việc

【重要!】投履歷前,請先介紹為什麼想加入夯客?

█ 產品介紹-夯客

打造世界一流的SaaS系統,自2021年1月正式上線,已經協助1000家企業導入夯客完成數位升級,使用夯客的人次已多達80萬人,用直覺強大的產品解決產業痛點。

HOTCAKE夯客官網 :  https://hotcakeapp.com
數位時代採訪介紹: https://supr.link/bxM2g
數位時代 Podcast: https://supr.link/k8JBS

█ 團隊履歷

2018 創夢實驗室加速器 第三梯次團隊
2019 台大創創X玉山銀行 加速器團隊
2019 台大創創X東方線上 加速器團隊
2021 台大創創加速器
2022 中華電信5G加速器
2022 500 Globa Taiwan 加速器
2022 數位時代Neo Star 年度潛力新創
2022 DMA Martech創新產品組 未來之星  Yêu cầu

  【重要!】投履歷前,請先介紹為什麼想加入夯客?

  █ 工作內容

  • 以「把夯客變得更好」的目標,是你每一天的工作事項
  • 協助客戶進行教學與排除操作障礙
  • 彙整客戶問題報表與維護教學手冊
  • 協助舉辦講座與說明會

  █ 需求職能

  • 善於溝通與團隊合作
  • 創新與學習的態度

  Interview process

  【重要!】投履歷前,請先介紹為什麼想加入夯客?

  - 第一次面試:適性會議,了解彼此需求
  - 第二次面試:決定薪資與工作方式

  View all jobs
  View all jobs
  Lưu
  1
  Không yêu cầu kinh nghiệm
  32,000 ~ 38,000 TWD / tháng
  Liên kết lời mời cá nhân
  Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
  Share this job
  Logo of 夯客.
  夯客
  SaaS/ Điện toán đám mây
  11 - 50 people

  Về chúng tôi

  █ 團隊介紹

  打造世界一流的SaaS系統,自2020年1月正式上線,已經協助1000家企業導入夯客完成數位升級,使用夯客的人次已多達80萬人,用直覺強大的產品解決產業痛點。

  夯客官網 : https://hotcakeapp.com
  夯客介紹影片: Youtube連結
  數位時代採訪介紹: https://supr.link/bxM2g
  數位時代 Podcast: https://supr.link/k8JBS

  █ 團隊履歷

  2018 創夢實驗室加速器 第三梯次團隊
  2019 台大創創X玉山銀行 加速器團隊
  2019 台大創創X東方線上 加速器團隊
  2021 台大創創一般加速器
  2022 中華電信5G加速器
  2022 500 Global加速器


  █ 工作環境

  每年依工作能力與績效查核至少調薪一次。 每月員工聚餐與Costco零食採購。 【休假規定】 除勞基法規定之特休之外,我們還有:

  a.滿三個月,給予充電假3天
  b.除勞基法規定之特休外都會再額外給你充電假3天

  我們鼓勵你休假充電,出外走走吸收芬多精; 當然宅在家耍廢我們也認同是充電的一種; 公司100%遵守勞基法且承諾優於勞基法,我們也不鼓勵加班,時間到了甚至會趕你下班。

  工作地點
  - 台北市

  工作時間
  - 彈性上下班時間 09:30 - 18:30
  - 部分遠端辦公


  Nhóm

  Avatar of the user.
  Avatar of the user.
  iOS developer