Về

Tóm tắt về công ty

2018年國際數位資產協會正式誕生,我們發現台灣的數位化程度非常緩慢,於是我們成立了國際數位資產協會,讓數位轉型成為台灣與世界接軌的重點議題。我們知道推動數位轉型,不僅會牽動整體社會結構的改變,更是需要一個強而有力的政策引導才能完成。我們希望從不同的角度加速台灣數位產業發展活躍台灣數位環境。

Nhóm

Việc làm

新聞編輯與內容實習

工作內容 • 負責部落格內容發想,擔任文案編輯,負責公司經營中的自媒體平台與社群企劃與發想文案。 • 了解社群對產品的期待,有效反應給公司。 • 撰寫中英文文案,於FB、Twitter、SLACK、medium、LINE 等社群上。 • 能判斷客戶反應之情事嚴重程度,並做出及時、有效的應對 條件要求 1. 文筆通順,擅長撰寫文章。 2. 熟網路生態,對行銷、新創、區塊鏈有興趣或願意學習了解 ...
Updated 3 Months ago
500+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm38
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job