Mô tả công việc

  1. 業務發展策略擬定與執行
  2. 拓展市場,客戶關係維繫
  3. 經銷/代理制度建立
  4. 經銷/代理商開發與聯繫

工作時間:
09:00 - 18:00 (彈性時段為 09:30 - 18:30)

Yêu cầu

  • 做事細心謹慎
  • 文字與表達能力佳
  • 對智慧製造與相關應用有興趣

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

快思股份有限公司

台中市西屯區市政北七路186號22樓之五

Về chúng tôi

快思股份有限公司 (CRIS) 是一間專注於智慧製造領域的公司,致力於運用 AI、IoT、模擬、數位孿生等技術以協助製造業進行智慧轉型,並從企業需求面出發開發出 IMPACTs 雲端先進排程 SaaS 服務,以數位化、智能化技術取代傳統依經驗做為決策的依據,透過 IMPACTs 讓工廠能擁有自動決策的能力,大幅提升企業的競爭力。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại 快思股份有限公司

資深系統顧問師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

系統顧問師

Toàn thời gianSơ cấp33K ~ 43K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước