Market researcher in European languages 歐洲市場分析調查專員

Hình ảnh môi trường làm việc IAG 香港商創機科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc IAG 香港商創機科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc IAG 香港商創機科技股份有限公司

Mô tả công việc

 • 定期蒐集、分析歐洲電子商務平台市場之產品競爭者狀況,並研擬因應策略以協助業務單位達到目標利潤和市場佔有率
 • 規劃和執行歐洲市場情報蒐集及市場調查計劃
 • 負責調查當地電商平台,目標商品的競爭情報
 • 進行調查數據的彙整、除錯,分析調查數據與繪製統計圖表,並撰寫分析建議報告
 • 追蹤同業產品的市場反應狀況,定期提交電商市場熱門產品的分析報告

  Yêu cầu

  • 須以以下至少一種歐洲語系為母語或是能夠流暢瀏覽研究當地電商市場(德語、法語、西班牙文、義大利語)
  • 熟悉製作分析報表
  • 良好的溝通表達能力及簡報能力
  • 具有整合觀點、消費者洞察挖掘、議題研究、受眾規劃與分析的能力
  • 熟悉電子商務平台操作,懂得逛當地網拍
  • 具良好數字分析觀念,目標導向及良好的執行力
  1
  20K ~ 25K TWD/tháng
  Làm việc từ xa một phần

  Liên kết lời mời cá nhân

  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

  IAG 香港商創機科技股份有限公司

  台北市中山區南京東路二段132號8樓

  Về chúng tôi

  IAG 是一個在 2017 年底由一群來自香港、台灣、中國、美國、英國的夥伴在香港成立的新創公司。母公司過去在二手機貿易產業已經穩定耕耘 10 多年,在觀察了整體產業的轉變,從 2016 年開始醞釀透過網路科技、軟體技術、數據分析,創造新的商業模式,帶動新的成長。

  從 2018 年第一季,我們從獲取新客戶開始,經過將近一年的打磨、無數次的修正商業模式、不斷開發新的軟體功能、不停從數據中挖掘洞見等等,到第四季已經達到 5 千萬港幣的營業額。透過手機檢測軟體,以及 ERP 系統不斷蒐集所有檢測、採購、銷售等關鍵數據,我們得以從客觀的數據分析中找到嘗試的方向並快速實驗、查驗結果、再次調整、再實驗,如此不斷的循環,追求成長!

  2019年在台灣正式成立分公司,作為軟體技術研發、跨境電子商務、以及國際行銷中心。配合香港營運總部,繼續加大力度在技術與行銷的突破,完善各項系統,累積、分析各項數據來帶動整體成長。

  2020 年,隨著全球性的疫情影響,市場對於行動裝置的需求劇增,尤其已歐美電商平台的需求量增長最快,而正因為歐美的消費習慣以及消費者對於品質的要求很高,整個二手機市場型態的轉變被大大的加速了。軟體與數據的分析能夠持續提供價值,滿足市場對手機品質、銷售速度、數據透明的需求。

  如果你對於 Startup 在創業過程中的高低起伏感到興奮,
  如果你對身處產品開發核心感到嚮往,
  如果你很習慣挑戰與被挑戰,
  如果你能夠忍受不確定性,
  如果你喜歡在建立與打破框架之間得到成長,

  那我們會很期待有你的加入。

  Công việc tương tự

  電商內容經營實習生

  Dcard 狄卡科技股份有限公司
  Thực tập sinh170 ~ 170 TWD/giờĐã cập nhật 21 ngày trước

  使用者體驗研究員 UX Designer / Researcher (台南/Tainan)

  Kdan Mobile
  Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 15 ngày trước

  Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

  Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

  CakeResume Job Search

  Find Your Dream Job

  Các công việc phổ biến khác tại IAG 香港商創機科技股份有限公司

  iOS Developer

  Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 6 tháng trước

  E-commerce 電子商務營運/分析專員

  Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 38K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  Data Engineer 數據工程師

  Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  Other Công việc

  Office Interns

  Thực tập sinh160 ~ 180 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  Front-end Web Developer - Senior

  Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  Android Developer

  Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  Software development project manager

  Toàn thời gianTrung cấp36K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 năm trước

  長期兼職 - 跨國電商客服

  Bán thời gian160 ~ 200 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 năm trước