Applications for this position are currently paused

行政工讀|Part Time

Lưu
Công việc được cập nhật 5 tháng

Mô tả công việc

  Responsibilities:

  – 一般行政庶務工作,如:郵件收發/內部用印等
  – 執行及協助其他交辦業務


Yêu cầu

Qualifications:


  – 良好的溝通協作能力
  – 細心、負責
  – 每週一、四上班,每週時數大約10-15小時

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
No requirement for relevant working experience
176 ~ 176 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Influenxio 圈圈科技有限公司.

Về chúng tôi

我們是亞洲首個專為品牌打造的 #網紅媒合平台,期待透過科技簡化執行「網紅口碑行銷」所需的繁複流程,並透過大數據分析媒合廣告主與創作者,協助品牌提升知名度及市場競爭力!

如果你有對於 #網路行銷 #網紅行銷 #社群行銷感興趣,或對推動品牌成長、協助品牌透過 #社群影響力 建立口碑充滿熱忱,那就遞出你的履歷、加入我們的團隊吧!

We are Asia's first Influencer Matchmaking Platform for brands, our AI-powered platform helps match businesses to influencers and make influencer marketing campaigns more powerful and efficient in all aspects.

If you are interested in #Internet Marketing #Influencer Marketing #Community Marketing, or are passionate about promoting brand growth and helping brands build word of mouth through #Community Influence, we would love to meet you!
Nhóm

Avatar of the user.
Founder & CEO
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
Engineer Director
Avatar of the user.
業務副總監

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 40K TWD / month
Lưu