Applications for this position are currently paused

Backend Developer

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng
Đang xem CV

Mô tả công việc


Responsibilities:

Responsible for the development and maintenance of the "Initium Media" website and App background.

Optimize system performance and ensure high availability and scalability of the system.


職責:

負責“端傳媒”網站及App後台的開發和維護。
優化系統性能,保證系統的高可用性和可擴展性。


Yêu cầu

Requirements:

Proficiency in Python, Django, more than five years of development experience.

Proficiency in PostgreSQL and familiarity with the SQL standard.

Familiar with the operation and maintenance of AWS, NGINX, Docker, Linux and other systems.

Understand git flow.

Have a good coding style, good at teamwork and communication.

Experience in developing payment platforms such as Stripe and BrainTree is a plus.

Having a good reputation on GitHub, StackOverflow is a plus.

要求:

熟練掌握Python、Django,五年以上開發經驗。
精通 PostgreSQL 並熟悉 SQL 標準。
熟悉AWS、NGINX、Docker、Linux等系統的運維。
了解 git 流程。
具有良好的編碼風格,善於團隊合作和溝通。
有開發 Stripe 和 BrainTree 等支付平台經驗者優先。
StackOverflow 在 GitHub 上有良好的聲譽是一個優勢。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
80,000 ~ 110,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa 100%
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
900K ~ 1.8M TWD / năm
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 90K TWD / tháng
Logo of 端傳媒 Initium Media.

Về chúng tôi

端傳媒於2015年8月3日正式上線,是首間以行動應用和網站作為主要傳播平台的在線收費閱讀綜合類新聞機構,特約記者與通訊作者遍佈全球,曾多次榮獲卓越新聞獎、人權新聞獎各獎項以及其他新聞類獎項,在國際媒體行業享譽盛名。