Frontend Engineering Intern (2021 Summer Intern) / 前端實習

Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 孚創雲端股份有限公司

Mô tả công việc

InQuartik is the leading internet company that exploits IT technologies to reshape the modern intellectual properties (IP) industry. We aim to build excellent products with AI, based on large-scale IP data. Provides automated tools and insights to IP experts and leads our clients' success.

We are looking for self-motivated and passionate frontend engineer interns to be the owner of a product (Patent Search) website with Enterprise Practice (Scrum/CICD) to make it go live within 2 months. You will gain experience working with web application development, Unix/Linux environments, and/or developing large software systems.

InQuartik provides challenges to cultivate everyone’s growth. The project is not an easy-peasy-lemon-squeezy. Instead, it equips you with authentic software-developing experiences (Don’t worry, we will assign mentors to help you ramp up with the tasks and environment).

Apply now, do meaningful work together.

薪資計算:
* 時薪: 大四畢業 NT$240/時、碩士NT$250~260/時、博士另議。

Yêu cầu

  • Proven ability of Vue.JS and knowledge of CS foundations (data structures and algorithms)
  • Currently enrolled in BSc in Computer Science or a related technical field

!Vue.JS is a must!

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

孚創雲端股份有限公司

台北市內湖區基湖路32號6樓

Về chúng tôi

InQuartik 孚創雲端為國際專利平台 Patentcloud 的創建者,由資料、軟體、專利等各領域頂尖人才組成,開發出自動且客觀評價專利品質與價值的 AI 演算法,提供全球客戶在研發、資本金融、投資併購、營運、訴訟時,所需的智慧財產洞見。

身為Unified Patents、Docket Navigator 等國際專利服務龍頭的夥伴,我們處理全球超過 440,000 件專利申請案,經手超過 100,000 件專利交易,參與了 1,000 多件專利訴訟案,客戶來自美國、歐洲、中國、日本、印度、台灣等,其中包含世界500強企業,Panasonic、TSMC、WABCO等,橫跨了豐富多元的產業。 

「人從來不是公司的資產。人是有智慧、有創見的個體,集結與運用資源與知識,達成偉大的成就」。為打造自由、當責、高效的內部環境,孚創雲端在人才選任上絕不妥協。除縝密的面談流程,我們悉心為各專業都打造了願景,提供豐沛資源,協助同仁尋求更高的巔峰。

在孚創雲端的全球舞台,每一份熱情都適得其所,得以擁抱世界,發光發亮。在這片沃土上,我們誠摯地期盼與優秀人才加入,一同站上世界舞台,提供客戶頂尖SaaS服務。 我們掌握先機,迅速開拓市場,客戶遍佈全球。 我們希望有機會,能與您聊聊。 

更多關於孚創雲端的人才與文化

網站連結

Nhóm

Công việc tương tự

前端工程實習生(Intern- Frontend Developer)

Memopresso Taiwan
Thực tập sinh15K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật 5 ngày trước

前端實習生 Front-end Intern

區塊科技 BlockChain Security
Thực tập sinh165 ~ 200 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 孚創雲端股份有限公司

People Ops: Performance Management Consultant/ 員工表現

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

People Ops: Talent Acquisition & Development / 招募暨發展

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

System Analyst / 系統分析

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Data Engineer 資料工程

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Site Reliability Engineer: Product-Focused/可靠度工程:產品相關

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Backend Engineer/後端軟體工程

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Security Engineer/資訊安全

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Frontend Software Engineer/前端軟體工程

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước