Về

Tóm tắt về công ty

啤酒肚的理念就如品牌名稱,用輕鬆、幽默的品牌個性帶給消費者沒有包袱的飲酒體驗,將在大型通路推出易懂、易飲且經典的啤酒款項,在人生已經夠複雜的時候,讓喝啤酒成為一件很簡單的事情,期許消費者在一天的開始或結束,都想找啤酒肚進行一場對話,最對味的「成年」老友。

啤酒肚釀製源自於啤酒頭釀造,以業界最高規的設備及最頂尖的釀造團隊,勵志打造人人都喝的懂的啤酒,以最創新的思維與態度重現最經典的風味。期待未來能帶領台灣消費者走入更近一階的啤酒領域 !

我們是啤酒肚,不是你逐漸增長的啤酒肚。

對我們來說,啤酒肚是一個精神,當我們開始單純的體會:

一杯的放鬆,

兩杯的微醺,

三杯的真情流露,

開始純粹的,單純的方式享受啤酒

就成了啤酒肚的一員。開始你的啤酒肚日子。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

新創公司產品即將於便利超商及各大通路上出現,新建工廠設備以及技術屬於最頂尖的規格呈現!

母公司品牌“啤酒頭釀造”提供適切的資源給予最快速銜接上軌道的規劃

Nhóm

蔡Tommy

Việc làm

品牌創意設計師

實現創意的設計技能 我們有充滿創意的行銷團隊及釀造團隊,設計師需能整合需求,以視覺呈現吸引人的設計產品。我們也會給予獨立思考的空間 • 印刷實務經驗 能夠與印刷廠溝通,對於色彩管理有經驗與知識,並將電腦中的設計作品以精準的方式,呈現於實品之上。印刷的範圍包含酒標、禮盒、DM、活動佈置物,對於不同媒材間的印刷取捨要有想法。 • 網路行銷素材支援 IG 上的圖片、Banner、活動頁面素材,能支...
Updated 2 tháng ago
100+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty5001+ people
Mở việc làm26
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm14
Quy mô công ty51 - 200 people
Mở việc làm10
Quy mô công ty51 - 200 people
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job