Hình ảnh môi trường làm việc 高宇能源科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 高宇能源科技股份有限公司

Mô tả công việc

1.擔任公司品牌公關顧問代表,推廣品牌專業形象,並提高品牌能見度。

2.定期關懷拜訪客戶,提升顧客服務關係。

3.創造挖掘有效客源,優化品牌形象,提升客戶對環境寶物與綠能瞭解。

Yêu cầu

1.喜歡與人互動,並能傾聽關心顧客需求。

2.人際關係良好,對顧客充滿熱誠服務之心。

3.對工作企圖心強,喜歡結交朋友勇於挑戰自我。

4.積極主動,樂觀進取能自主管理者佳。

5. 對綠能有興趣者

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

高宇能源科技股份有限公司

114內湖路一段300號7樓(西湖站旁)

Về chúng tôi

高宇能源科技股份有限公司致力於"提高居家用電效率",減少由火力或核能等發電帶來的上萬噸碳排放和環境污染。我們創新產品"AI智慧電管家"是一個整合數位家庭與儲能系統的智慧裝置,隨插即用,不用技術人員安裝,大幅降低建置門檻。不僅將居家升級為電力智能家庭,自動儲電避免停電,背後電力數據直接與電力公司做連結,讓電廠發電做最有效的調整,合力打造永續能源發展。

相關媒體報導 : https://meet.bnext.com.tw/articles/view/46948

https://www.facebook.com/interxie

Nhóm

Leon Cheng

Các công việc phổ biến khác tại 高宇能源科技股份有限公司

業務助理

Toàn thời gian26K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật 11 tháng trước