Finance Supervisor _財會主管

Công việc được cập nhật gần 2 năm

Mô tả công việc

[Job Responsibility] 

  • 公司財務之月結作業
  • 彙整、分析營運數據資料及編製調節報表
  • 財務預測與資金規劃
  • 配合會計師查帳及國稅局等各項申報作業
  • 定期處理董事會、公司變更登記相關事宜及發放現金股利
  • 帶領4-5團隊完成任務,優化各項作業流程

Yêu cầu

[Job Requirements]

• 具備至少2年以上主管經驗
• 英文讀、寫能力精通者優先考慮
• 需具備四大會計師事務所審計工作經驗
• 需熟悉SAP系統
• 工作態度:主動積極、抗壓性高、溝通能力強

[Nice to Have]
• 銀行往來經驗、財務控管、資金調度、系統導入經驗尤佳

Interview process

線上訪談->主管初試->CFO複試-.錄取通知->入職報到

其他福利:

1.保障年薪14-16月

2.主管加給NT$8000/月

1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
60,000 ~ 80,000 TWD / tháng
Managing 1-5 staff
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 艾泰倫人才有限公司.
艾泰倫人才有限公司
Thương mại điện tử
1 - 10 people

Về chúng tôi

i Talent Club founded in 2020, Headquartered in Taipei with a branch office in San Jose, an integration solution consultancy organization for gaming industry .

Our Team member have been in the gaming industry for years, and we have built 5 companies from scratch to a fully operational profit centers with more than 300+ employees. If you have questions or need brainstorming services, we are here to listen and help. Together, we can achieve your business goal.

Once you’ve become a success story, we would like you to join us and become a business partner and be part of our alliance.

Our Service Scope include :

* Business Integration * Consulting Services * Industry Research* Market Survey* Selection and Retention* Performance Evaluation

Our Vision : Together to the TOP

Our Philosophy : Stay Young Stay Hungry No Boundary No Limit

Work Standard :Realization, Customization , Observation and Perception.