Applications for this position are currently paused

UI designer (junior)

Lưu
Updated 4 tháng ago

Mô tả công việc

我們想要找尋的是,能以使用者角度理性思考使用邏輯的人,
對時下產品流行趨勢有敏銳度的設計師。
需與pm長時間溝通討論,協助找尋最佳解決方案,
為產品最後上線前作品值得把關。

KABOB CREATIVE 串串創意公司成立於 2016年,
我們針對連鎖零售餐飲品牌服務,打造系列管理賦能工具,
讓連鎖餐飲、零售品牌的運營更簡單有效,為新零售賦能。

至今提供許多知名連鎖品牌賦能實體門市,快速升級導入新零售。
已服務超過 200+ 品牌,平台連接裝置超過 30,000+
原廠直接服務區域:大陸(上海)\日本(東京)\台灣(台北)。

KABOB RETAIL CLOUD 串串新零售賦能雲
主要新零售運營管理服務:

- Lookr 雲數位看板(Digital Signage)
- Voicer 雲音訊廣播(Boardcast)
- Teachor 雲培訓手冊(Staff Training)
- AIoT 電腦視覺產品(Cyber Vision)

除上述主要產品外,也提供連鎖品牌經營者高效管理工具,涉及多屏幕互動\雲端應用\視覺辨識應用...


公司福利
KABOB 提供遍及亞洲的服務,也能提供您全球的舞台。
我們尊重多元文化與差異,也樂於培養員工的實力。

在 KABOB 工作不僅是家人般的照顧及保障,
我們也提供全球舞台,讓具有野心的成員能內部創業,
擘劃市場與全新產品線一起投入服務全球市場的用戶。

【Career at KABOB 成為正職夥伴】
1. 完整 Orientation 制度
2. 部分遠距辦公制度
3. 季度 Kick-Off Meeting 區域辦公室
4. 公司文化禮品 / T-Shirt / 團建活動
5. 全球區域公司,各部門職缺優先輪調
6. 勞保、健保、勞退基金完全保障
7. 績效獎金/年終獎金/優先認股

歡迎你加入串串全球團隊~ 無論你在哪裡。

Yêu cầu

研發團隊規模 8-12 人(持續招聘中),
需要與其他夥伴人協力開發與維護產品與項目,
不排斥與海外同事(大陸\日本\...)協同工作。

以產品功能的發想、協助討論wireframe、UI mockup 為主。
處理社群媒體平面設計。
企劃發想新產品使用流程、優化原有產品使用者體驗、參與活動形象視覺的討論與排版。

條件要求
(1) UI, web design & 平面設計兩年以上經驗;
(2) 熟 Figma 或 Sketch 、Photoshop 及 Illustrator;
(3) 俱 HTML/CSS 基本運用經驗;
(4) 了解製作網頁設計及 web client 的基本規則及邏輯;
(5) 進行一般平面的排版設計; 
(6) 如對影片剪輯或拍攝有興趣者更佳
(7) 具備新產品設計熱忱~
(8) 加分_具備插畫技能、平面排版能力,能繪製公司製品與社群圖片


請務必附上作品集

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
35K ~ 45K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of KABOB | AIoT and Retail SaaS.

Về chúng tôi

Run Shops, Beyond Expectation!

KABOB CLOUD started in 2016. KABOB CLOUD's core is to empowers chain brand operations by using AIoT smat Apps to connect with content terminals, store operations, staff management.We offer three major services to cover screens (Lookr Digital Signage) \ music (Voicer BGM Master) \ people (staff management). Manage all-scenario store applications through one platform, and empower chain brand experience and management.


Nhóm

Avatar of the user.
CEO / Solution Director
Avatar of the user.
Office Director
Avatar of the user.
Design Director
Avatar of the user.
RD Manager
Avatar of the user.
Principal Engineer
Avatar of the user.
Admin
Avatar of the user.
CTO
Avatar of the user.
HR Manager

Các công việc phổ biến khác tại KABOB | AIoT and Retail SaaS

Back-end Engineer

Rails Backend Developer 後端開發工程師

Full-time
Cộng sự
1
750K ~ 1M TWD / year
Updated 9 ngày ago

QA / Test Engineer

產品功能測試實習生

Internship
Thực tập
1
160 ~ 180 TWD / hour
Updated 9 ngày ago

Enterprise Sales

方案銷售業務(台灣區)

Full-time
Sơ cấp
1
33K ~ 43K TWD / month
Updated 9 ngày ago