rezio | 資深前端 (React / React Native) 工程師

Hình ảnh môi trường làm việc KKdayHình ảnh môi trường làm việc KKdayHình ảnh môi trường làm việc KKdayHình ảnh môi trường làm việc KKdayHình ảnh môi trường làm việc KKday

Mô tả công việc

# 關於 rezio
- 專為目的地旅遊業者打造的預訂系統。
- 協助在地旅遊體驗商家數位轉型,與全世界接軌。
- 幫助業者輕鬆建立預約官網、整合金流支付並匯集多來源平台訂單、手機上就能接單、理單、控位,大幅降低營運成本幫助店家數位化轉型。
- 如果你喜歡旅遊,對於幫助旅遊產業解決問題充滿熱情,那麼加入 rezio 絕對可以讓你發光!發熱!

# 您的主要任務
- 協助持續改善供應商後台 (App/網頁) 與消費者前台(網頁)系統。

# 我們想找的您
- 不當獨行俠,行有餘力時會主動支援及協助。
- 熟悉前後端運作與合作開發。
- 積極接觸新技術。
- 主動積極、富責任感、重視團隊溝通合作。

Yêu cầu

# 必要條件
- 熟悉React,並習慣以React Component邏輯切版、建構頁面
- 熟悉Next.js與Node.js
- 熟悉React Hooks
- 熟悉Web基礎知識與如HTTPS、CDN等常用技術、基本資安知識
- 熟悉Git操作
- 了解如何改善React效能與頁面繪製過程
- 了解Webpack, Babel, ESLint等工具


# 加分條件
- 有React Native或Expo經驗,並且參與過APP上架流程
- 了解Apollo與GrapgQL
- 後端API開發經驗
- 習慣Unit Test開發
- 了解TypeScript或強型別語言經驗
- 了解Docker, CI/CD流程, AWS等雲端應用

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

KKday

114 台北市內湖區新湖一路128巷15號5樓

Về chúng tôi

我們是一個年輕有活力的網路新創團隊,目標是要成為全球 Local Tour 的最大旅遊平台網站,就等你加入我們!

KKday 是一個專門提供旅遊體驗與行程 (local tours and activities) 的線上平台,網羅世界各地的深度行程,為旅客省去了要到不同網站找行程和訂票的困擾,提升規劃自由行的舒適度。

平台目前蒐集的旅遊行程與體驗超過 30,000 種,遍佈全球 90 個國家、500 個城市。除了繁體和簡體中文外,網站也支援英文、日文、韓文等 17 種多國語言,目的是讓來自全球的旅客都能夠更方便自在地挑選行程,創造專屬自己獨特的旅遊經驗。

KKday 秉持著為全世界旅客打造更自由、更方便、更獨特的美好旅行的使命,未來將持續透過科技、創新與關懷,提供更多優質的旅遊體驗行程。

更多資訊請搜尋 kkday.com

【 新聞介紹 】

- KKday 獲得 C 輪融資,本輪募資由 Cool Japan Fund 領投

https://www.inside.com.tw/article/21100-kkday-earn-c-round-75-million

- 『帛琉泡泡』國境開放衝第一 KKday 帛琉泡泡夢想包熱賣中

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210315002965-260410?chdtv

【求職者個資蒐集告知聲明】

- 酷遊天國際旅行社股份有限公司基於「員工招募」之目的,將蒐集您的「識別類、特徵類、社會情況、教育、考選、技術或其他專業、受僱情形」等個人資料,或您主動為求職目的而提供的資料(履歷、自傳等),以在招募期間及地區內,作為本次招募作業審核、評選、聯繫之用。如您未獲錄取,我們仍將保留您的資料以便向您通知新的職缺機會。

- 您得以致電酷遊天國際旅行社股份有限公司行使請求查閱、補充、更正;請求提供複製本;請求停止蒐集、處理、利用;請求刪除個人資料等權利。(註:如未正確、完整提供各項資料,將可能影響聘用的審核、評選或聯繫。

Nhóm

Sana
Abee Wang
Default avatar

Công việc tương tự

Senior Frontend Engineer

SWAG
Toàn thời gianTrung cấp1.8M ~ 2.2M TWD/nămĐã cập nhật 2 tháng trước

前端工程師 Front-end Engineer

潮網科技股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

Front-End Developer

永豐金證券
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 75K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

全端工程師 (正職)

MacroMicro 財經M平方
Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 10 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại KKday

Frontend Engineer (Growth Team)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

技術開發主管

Toàn thời gianGiám đốc120K ~ 200K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[創新中心] 資深後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp75K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

資深前端工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Backend Engineer (Growth Team)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

rezio | 資深後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp65K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

後端PHP工程師 (商品課)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Java 程式設計師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

後端工程師 (金流)

Toàn thời gianSơ cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

iOS Engineer (Growth Team)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

iOS 開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

rezio | Project Manager 系統專案管理師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Product Manager (用戶增長產品經理)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Project Manager(ERP)

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[rezio] FAE Field Application Engineer 業務應用工程師

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

數位產品經理 Senior Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

rezio | Account Manager 產品管理師

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 36K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

rezio | 測試助理工程師 QA Engineer

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

QA 測試工程師 (Growth Team)

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[創新中心] 資深軟體工程師

Toàn thời gianTrung cấp80K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Android Developer (Growth Team)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Junior Android Developer

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Senior Android Developer

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

HQ產品管理(歐洲/美洲)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Destination Manager_US/Europe (Locate in TW)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

伴手禮產品業務開發

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[SEA Market] Account Manager (Thailand)

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 36K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[South-East-Asia Market] Account Manager

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 36K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Business Development Manager 商務拓展經理

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

風險管理專員 (大夜班 17:00 - 2:00 )

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

風險管理專員 (日班)

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Data Engineer 數據工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Data Warehouse Engineer 資料倉儲工程師

Toàn thời gianTrung cấp90K ~ 140K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Senior UX Researcher

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[客服] 專案管理師/資深專案管理師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

rezio | AWS Architect 系統架構師

Toàn thời gianTrung cấp70K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

DevOps/SRE 系統維運工程師 Cloud Team

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

資訊行政助理 IT Administrative Assistant

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 40K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[創新中心] Senior 軟體工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

[創新中心] MIS 開發工程師

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước

Senior UI/UX Designer (Growth Team)

Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 19 giờ trước