Updated 3 Months agoIT » Android Developer
Hình ảnh môi trường làm việc Z-tron|益創智慧股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc Z-tron|益創智慧股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc Z-tron|益創智慧股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc Z-tron|益創智慧股份有限公司

Mô tả công việc

工作內容


1. 了解Android App生命周期

2. 了解原生Android Kotlin語言特性 

3. 具備物件導向概念,熟悉Git協同開發流程

4.具AWS經驗尤佳


管理責任:不需負擔管理責任

出差外派:無需出差

上班時段:日班、9:30~18:30

休假制度:週休二日

Yêu cầu

系統架構規劃
系統維護操作
軟體工程系統開發
軟體品質與保證
系統架構規劃與維護

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Z-tron|益創智慧股份有限公司

台北市內湖區新湖三路189號5樓

Về chúng tôi

益創(ZTRON) 是致力於智慧生活發展的科技軟體公司,秉持著“相信科技能為人們帶來更便捷的生活”。從智慧社區(Community Service)出發,透過亞馬遜(AWS)雲端的服務提供智慧化生活,提升社區的物業管理效率,並可搭配智慧家庭(smart-home)與弱電系統串接的專案服務,享受全方位的社區生活服務。

ZTRON is a technology company dedicated to the software development on smart life, with the believes that “Life is better with technology. " Starting from Community Service through Amazon web and cloud service, life is much intelligent by raising up building's property management efficiency, and adopting smart-home applications to existed-current system, thus to experience quality life with community and services.

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại Z-tron|益創智慧股份有限公司

資深軟體行銷專員(senior marketing specialist)

Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật hơn 2 năm trước

全端工程師 (Fullstack Engineer)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật hơn 2 năm trước