LITEON_光寶科技股份有限公司 cover image
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.

LITEON_光寶科技股份有限公司

Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 1 ngày trước
"SLA(Smart Life Applications):https://www.liteon.com/zh-tw/product/612 The SLA (Smart Life Applications) business unit provides a complete solution for tier-1 customers worldwide in the home securi...
"SLA(Smart Life Applications):https://www.liteon.com/zh-tw/product/612 The SLA (Smart Life Applications) business unit provides a complete solution for tier-1 customers worldwide in the home securi...
114台灣台北市內湖區
Negotiable
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý