LITEON_光寶科技股份有限公司 cover image
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.

LITEON_光寶科技股份有限公司

Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 1 ngày trước
"雲端基礎設施系統與平台事業部 我們是全球知名的AI伺服器電源領域的專家,在雲端運算電源憑藉著先進的電源管理實力,並以GreenDataCenters為成長引擎,立基全球。 加入我們,你將與頂尖技術人才合作,扎實提升自己的技能,為業務做出實際貢獻並展開充滿激情的事業之旅!" •Coordinate and integrate the company's product (subbrand) ...
"雲端基礎設施系統與平台事業部 我們是全球知名的AI伺服器電源領域的專家,在雲端運算電源憑藉著先進的電源管理實力,並以GreenDataCenters為成長引擎,立基全球。 加入我們,你將與頂尖技術人才合作,扎實提升自己的技能,為業務做出實際貢獻並展開充滿激情的事業之旅!" •Coordinate and integrate the company's product (subbrand) ...
242台灣新北市新莊區
Negotiable
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý