LITEON_光寶科技股份有限公司 cover image
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.

LITEON_光寶科技股份有限公司

Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 1 ngày trước
"光電事業部 在光電技術領域擁有領先業界的專業知識和廣泛且多元的產品組合,包括從照明到感測,從低功率到高功率,從LED到雷射,從標準品到客製化產品,從可見光到紅外線和紫外線。 光電事業部除提供客戶高品質的光電產品解決方案外,長久以來致力於開發高性能,低污染的光源。期望能為人類創造並提供永續發展的解決方案,積極實現「智慧•節能」的永續發展願景。" 1. 針對各OEM客戶制定成長/產品策略 2....
"光電事業部 在光電技術領域擁有領先業界的專業知識和廣泛且多元的產品組合,包括從照明到感測,從低功率到高功率,從LED到雷射,從標準品到客製化產品,從可見光到紅外線和紫外線。 光電事業部除提供客戶高品質的光電產品解決方案外,長久以來致力於開發高性能,低污染的光源。期望能為人類創造並提供永續發展的解決方案,積極實現「智慧•節能」的永續發展願景。" 1. 針對各OEM客戶制定成長/產品策略 2....
新莊區, 新北市, 台灣
Negotiable
Yêu cầu 10 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
"SLA(Smart Life Applications):https://www.liteon.com/zh-tw/product/612 The SLA (Smart Life Applications) business unit provides a complete solution for tier-1 customers worldwide in the home securi...
"SLA(Smart Life Applications):https://www.liteon.com/zh-tw/product/612 The SLA (Smart Life Applications) business unit provides a complete solution for tier-1 customers worldwide in the home securi...
114台灣台北市內湖區
Negotiable
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý