Senior .NET Developer / 資深 .NET 工程師

Lưu
Updated 11 ngày ago

Mô tả công việc

【工作內容】
1. 負責開發、維護網站和網路應用程式。
2. 與 PM 討論分析使用者需求之可行性與風險,提出技術解決方案。
3. 領導開發團隊,並提供團隊相關技術支援。
4. 以英文與美國辦公室溝通客戶需求與狀況回報。
5. 協助架構及部署伺服器端服務。
6. 規劃資料庫架構與系統架構

【擅長工具】
ASP.NET
.NET XX, .NET Core ,.NET Framework
Visual Studio

【工作技能系統架構規劃】
網路程式設計
資料庫程式設計
資料庫軟體應用

Yêu cầu

【條件】
1. 三年以上 C# .Net Framework 相關工作經驗。
2. 熟悉 OOP 。
3. 熟悉關聯式資料庫設計
4. 良好的分析與解決問題能力,具有團隊合作精神,善於溝通。
5. 順暢的英文讀寫與基本口語對談能力。
6. 五年以上軟體開發經驗。
7. Windows IIS 基本知識技能
8. 熟悉 Git 版本控制工具 。
9. 大型或長期軟體專案開發經驗、或是模組化專案開發經驗。
10. 英文聽說讀寫能力(fluent)
11. Web RestFul API 開發經驗。

【加分條件】

- 熟悉 Windows IIS。
- 熟悉以下任一工具:Microsoft OWIN / Windows PowerShell / Microsoft SQL Server/windows azure。
- 擁有任一 前端框架的開發經驗,如 Angular / React / Vue 等。
- 熟悉 Agile/Scrum Methodology。

Interview process

技術面談 > HR面談

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Post more jobs
Your current plan can only post 3 jobs. Upgrade to the "Enterprise" plan (or above) to post more jobs and speed up your recruitment process!
Logo of 雷技資訊科技有限公司.

雷技資訊科技有限公司

CNTT/ Kỹ thuật số
11 - 50 people

Về chúng tôi

雷技資訊(Logic Solutions Inc.)成立於1995年,在美國密西根州安娜堡市中心的一個地下室發跡,目前全球擁有6個分公司據點,在全世界服務超過2,100家企業客戶,產業遍及製造業、化工業、紡織業、醫療保健業,其旗下產品『匡騰Quantum』更是提供美國《財星》前500大公司-IBM、Seagate等大企業環境安全衛生綜合性解決方案。

台灣雷技資訊正式成立於2013年,起初以專案開發、網站建置以及APP開發業務為主,2016年正式引進環境安全衛生解決方案『匡騰Quantum』產品,開拓台灣環安衛領域發展,雷技資訊期許能透過團隊強大的開發技術能量,為台灣企業在環境安全管理上盡一份心力。

雷技資訊是由一群年輕充滿創意、活力、熱心交流的團隊們所組成,我們尊重每位成員的意見、想法、更透過視訊會議的方式與跨國分公司交流學習,在這裡,你做的將不只是產品,而是對社會企業的一份心力;而你所看到的,將不只是台灣市場,還有全球市場的視野,歡迎擁有熱忱的你一同加入。


雷技資訊網站:https://www.logicsolutions.com.tw
匡騰產品網站:https://tw.usequantum.com


Nhóm

Avatar of the user.
招募

Các công việc phổ biến khác tại 雷技資訊科技有限公司

Front-end Engineer

Front-End Developer / 前端工程師

Full-time
Sơ cấp
3
600K ~ 800K TWD/year
Updated 11 ngày ago

.NET Developer

.NET Developer / .NET 工程師

Full-time
Sơ cấp
1
600K ~ 800K TWD/year
Updated 11 ngày ago

QA / Test Engineer

軟體測試(QA)工程師

Full-time
Sơ cấp
1
45K ~ 65K TWD/month
Updated 11 ngày ago