ASP.NET MVC/.NET CORE工程師

Công việc được cập nhật 4 tháng
Đang xem CV

Mô tả công việc

▼▼我們的理念:提升自我價值、創造未來可能▲▲
你、妳還有你!歡迎你進來此求職網頁
恭喜你對達暉的認識進度已達到(25/100)
喜歡學習&與人交流&體驗各種生活嗎?
再次恭喜你!你可能走對地方了(吧?
我們每年舉辦多場不同風格活動
包括教學訓練、線上技術課程、分享會、生活體驗、新人訓練。
期盼你與我們一同提升自我、一起創造未來(•‾⌣‾•)
°o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧° °o‧°

Yêu cầu

▍職缺條件:
※ 2年以上 ASP.NET MVC/.NET Core 開發經驗
※ 熟悉 C# 語法
※ 熟悉 JavaScript、jQuery、CSS 3 語法
※ 具備 ADO.NET、EF、LINQ 開發經驗
※ 具備 物件導向 基礎觀念

▍加分條件:
※ 具備 IoC 開發經驗
※ 具備 RESTFul、WebAPI 開發經驗
※ 具備 Unit Test 經驗
※ 具備 Docker 建置、K8S 部署經驗
※ 具備 NoSQL 開發經驗(MongoDB、Cassandra、hazelcast)

▍工作內容:
※ 專案開發

▍人格特質:
※樂於學習分享
※良好溝通能力
※追求程式品質

▍您能獲得:
※透過知名專案歷練,讓未來更好找工作。
※未來職涯規劃諮詢,了解定位擬訂計畫。
※線上技術訓練課程,隨時隨地都可學習。
※多元化生活體驗課,一同創造美好回憶。
※ 具備 Azure、AWS、GCP 雲端開發經驗
※ 具備 報表製作 / 匯入匯出 經驗

Interview process

上機考+口頭面試

1
2 years of experience required
40,000 ~ 80,000 TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of 達暉資訊.

Về chúng tôi

♥歡迎加入達暉資訊♥
☆我們注重:創造一個提升人員職涯價值的環境☆

2016年 榮獲中華民國第十三屆年度十大企業金炬獎
2016年 台灣之光雜誌採訪
2013年 榮獲中華民國第十五屆年度十大傑出企業金峰獎

歡迎關注我們的社群(*ˇωˇ*人)

FB

IG

YOUTUBE


Nhóm

Avatar of the user.
人力資源部
Avatar of the user.
人力資源部
Avatar of the user.
業務專員
Avatar of the user.
業務專員

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Lưu