Về

Tóm tắt về công ty

我們希望透過以『藝術領域、專業合作』核心主軸,由業界資深人才與新生代為舞台主角,並加上一點溫暖、生活、貼心共同工作空間,經由實務合作及共同分享學習,啟發新生代拓展眼界、學以致用,達成人才自我成長,企業人才媒合,進而建構台灣遊戲產業人才基底的強壯實力。

服務項目:
多媒體設計
遊戲設計​
專案設計
Our Service:
Multimedia Design-VR、AR
Game Design-2D、3D
Project Design-2D、3D、VR、AR

Sản phẩm hoặc dịch vụ

​​服務項目:
多媒體設計
遊戲設計​
專案設計
Our Service: 
Multimedia Design-VR、AR
Game Design-2D、3D
Project Design-2D、3D、VR、AR

Nhóm

Mable Lin

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty5001+ people
Mở việc làm26
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm14
Quy mô công ty51 - 200 people
Mở việc làm10
Quy mô công ty51 - 200 people
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job