APP UIUX產品設計經理(初階)

Updated khoảng 1 tháng agoDesign » UX Design
Hình ảnh môi trường làm việc Modelbook 模特書 台灣Hình ảnh môi trường làm việc Modelbook 模特書 台灣

Mô tả công việc

您將會參與

1. 負責APP/Web/Mobile Web產品管理、UIUX功能規劃設計

2. 釐清用戶需求,並負責整體開發的各項任務,例如用戶研究、競品分析、流程規劃優化、時程管理、掌握開發進度、後續營運與持續改善目標等

3. 與內部外部設計師、開發人員共同合作,透過敏捷開發,進行功能交付,以推動產品成長

4. 定義產品成效指標,透過數據觀察分析和使用者反饋,持續優化產品

5. 管理與協調產品開發排程

Yêu cầu

希望您具備的條件

1. 具要有獨立規劃設計產品UIUX的能力

2. 具備以使用者為中心的理念,並對產品充滿熱情

3. 良好的邏輯分析、解決問題、溝通協調能力

4. 具團隊合作意識,能與內外部門團隊協力合作

5. 熟悉Scrum開發方式

6. 熟悉並具備系統流程規劃與分析能力、驗證與系統測試的能力與相關經驗

7. 細心、主動並善於溝通協調,具備良好的分析與組織能力,能獨立作業也能團隊合作。

8. 樂觀積極主動,能面對快速變化、未知挑戰與高度不確定性

Interview process

應徵者投遞履歷時,請盡量附上作品

。

投遞履歷後,請加本公司主管line:cookiechiang ,更快速瞭解工作。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

Modelbook 模特書 台灣

台北市中正區北平東路30-2號4樓 (善導寺捷運站 6 號出口走路 5 分鐘)

Về chúng tôi

Modelbook模特書是新創網路雲端軟體服務SaaS。

我們的理念是“每個人都是模特”。

個人或企業(比如說出版社),都可建立免費相簿/付費相簿/募資相簿。

除了當作免費相簿平台使用,也可給全球粉絲購買和抖內,是可以從內容和粉絲獲取收益的平台。

並可設定為慈善捐款功能,自行設定比例捐助給慈善公益。

Modelbook模特書是全球平台,目前已有40幾個國家的使用者使用。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại Modelbook 模特書 台灣

APP 數位產品助理 Product Manager

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位產品經理 Product Manager (中高階)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位產品經理 Product Manager (實習)

Thực tập sinh20K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位產品經理 Product Manager (初階)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP UIUX產品設計助理

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP UIUX產品設計經理(實習)

Thực tập sinh20K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP UIUX產品設計經理(中高階)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

UI UX 兼職/外包 設計師

Bán thời gianTrung cấp300 ~ 500 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位行銷企劃(中高階)

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位行銷企劃(實習)

Thực tập sinh20K ~ 30K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

APP 數位行銷企劃(初階)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

全球模特Modelbook網路社群行銷企劃

Thực tập sinhCộng sự/Phó Giám đốc160 ~ 250 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

全球模特Modelbook網路行銷企劃

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

全球模特Modelbook數位行銷企劃

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Angularjs web mobile 兼職/外包 程式設計師

Bán thời gianTrung cấp300 ~ 500 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước