Senior Flutter Engineer (Social Media APP 千萬下載數)

Công việc được cập nhật 2 tháng

Mô tả công việc

工作內容:

  1. 開發iOS和Android系統的移動應用程式(app)。
  2. 規劃並在時程內執行整體系統架構。
  3. 研究、發掘並應用新技術以提升開發流程效率。
  4. 分析並優化app的性能和效能。


Yêu cầu

專業要求:

  1. 具備2年以上的Flutter開發經驗,並擁有5年的相關移動應用程式開發工作經驗。
  2. 熟悉使用Restful API和解析JSON數據。
  3. 具備手機應用程式開發和UI客製化的相關經驗。
  4. 具有移動應用程式專案開發經驗。
  5. 熟悉Git版本控制工具。
1
4 years of experience required
1,000,000 ~ 1,700,000 TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
3
2M ~ 3.5M TWD / year
Logo of the organization.
Part-time
Trung cấp
3
50K ~ 250K TWD / piece rate
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 100K TWD / month
Logo of Morgan Philips Group.

Về chúng tôi

Morgan Philips is a global talent solutions provider with over 600 consultants in 22 countries. Founded in 2013 in Paris, we've grown rapidly through the opening of new offices in key locations. In Asia, we have close to 150 employees across 8 offices and provide top-quality services across 15 industries to over 1000 clients. We leverage our powerful global database, Club5000 network, and research centers staffed by talent mapping experts to provide unparalleled access to top-tier talent for our clients.

Asia Offices:

Singapore, Hong Kong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, and Zhuhai.

Our Brand in Taiwan:

Morgan Philips Executive Search, Fyte


Nhóm

Avatar of the user.
Principal Researcher
Avatar of the user.
Consultant
Avatar of the user.
Senior Consultant
Avatar of the user.
Manager
Avatar of the user.
Consulting Manager
Avatar of the user.
Senior Consultant

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
1M ~ 2M TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
70K ~ 110K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
120 ~ 160 TWD / year
Lưu