Công việc được cập nhật 4 tháng

Mô tả công việc

Responsibilities

 Data Engineer 負責根據分析需求進行資料建模(data modeling),並建立視覺化平台和資料治理 機制(data governance),以幫助公司團隊使用這些資料:在產品內提供資料分析功能、在公司團隊內使用資料幫助商業決策等。 你的主要職責包含:

 • 規劃data platform 架構,使公司資料生態系得以持續成長、永續經營
 • 參與產品功能與資料分析的相關討論,包含產品部門與行銷、財務等部門,從資料工程角 度分析需求,並設計解決方案
 • 設計與開發資料分析與商業策略所需要的工具 希望你可以用開放的態度正面迎接不同的挑戰。

Yêu cầu

Requirements

 • 資訊、統計等工程或數學相關科系學士以上學歷
 • 有程式開發經驗(Python, JavaScript, Scala 等現代語言皆可)
 • 有關聯式資料庫使用經驗(MySQL, PostgreSQL 等)
 • 有資料視覺化相關工具的使用經驗(Redash, Looker Studio, Tableau 等)
 • 有data warehouse 建設和營運經驗
 • 主動且積極的合作態度與問題解決能力
 • 能在工作上使用英文溝通

Bonus Qualifications

 • 熟悉Web 專案開發技術(後端, 前端)
 • 熟悉data pipeline orchestration 相關工具(dbt, Prefect, Airflow 等)
 • 熟悉雲端服務平台(AWS, GCP, Azure 等)
 • 熟悉CI/CD 整合及DevOps 精神和工具
1
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
1,000,000 ~ 2,000,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
1M ~ 1.8M TWD / năm
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
Regular earnings reach NT$40,000
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 76K TWD / tháng
Logo of Morgan Philips Group.

Về chúng tôi

Morgan Philips is a global talent solutions provider with over 600 consultants in 22 countries. Founded in 2013 in Paris, we've grown rapidly through the opening of new offices in key locations. In Asia, we have close to 150 employees across 8 offices and provide top-quality services across 15 industries to over 1000 clients. We leverage our powerful global database, Club5000 network, and research centers staffed by talent mapping experts to provide unparalleled access to top-tier talent for our clients.

Asia Offices:

Singapore, Hong Kong, Taiwan, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, and Zhuhai.

Our Brand in Taiwan:

Morgan Philips Executive Search, Fyte


Nhóm

Avatar of the user.
Principal Researcher
Avatar of the user.
Consultant
Avatar of the user.
Senior Consultant
Avatar of the user.
Manager
Avatar of the user.
Consulting Manager
Avatar of the user.
Senior Consultant

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Lưu

Lưu