Software Engineer (Ruby on Rails)

Updated 18 ngày ago

Mô tả công việc

Role & Responsibilities:

We are building our owned software to serve our clients for a better supply chain management.
This role will be responsible to:

(60%) Production Support and System Maintenance Work, we need to find the way to automate routine operation task and optimize business flow.
(25%) Develop the in-house built VIP TRCK System, which is RoR code base and support operation for our VIP customer.
(15%) Refactor and Enhance legacy code and system flow, make the work efficiency and system architecture improvement.

  Yêu cầu

  Minimum Qualifications

  • 5 years in Ruby programming in web application development or API integration
  • 3 years in MySQL, PostgreSQL or Oracle database design and development. Be familiar with SQL.
  • 3 year of in HTML/CSS/JavaScript. ( ReactJS/VueJS is a great plus)
  • 3 years experience in application deployment and application server setup.
  • Solid knowledge in web application and RESTful API integration development and design.
  • Demonstrate problem solving skills and willingness to learn logistics business processes

  Prefer Qualifications

  • Knowledge in application architecture and system infrastructure design.
  • Experience in Linux, AWS CI/CD and DevOps is a great plus.
  • Experience in any framework is a plus
  • Excellent oral/written communication skills both in English and Mandarin

  Interview process

  • HR收到履歷,技術主管Review,並決定是否提供技術考題
  • 收到答案後,HR會於3個工作日告知是否安排現場面試
  • 2小時技術面談+現場白板coding
  • 現場面試結束,3個工作日內由HR通知結果
  • 技術面試通過,HR安排視訊,討論薪資及後續Offer流程
  1
  3 years of experience required
  800K ~ 1.7M TWD / year
  Làm việc từ xa một phần
  Liên kết lời mời cá nhân
  Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
  Share this job
  Logo of Morrison Express Corp. .

  Về chúng tôi

  Morrison Express (鴻霖全球貨運代理) 成立於1972年,總部位於台北內湖科學園區,是一家由專業團隊經營的貨運代理公司。與全球頂尖企業合作,目前已是全球貨運承攬的領導企業之一。 因應全球業務快速發展,我們在台灣總部成立了新創中心Technology Innovation Center (TIC),致力於透過科技,打造更全面、客製化的智慧服務系統。目前 TIC團隊近百人,仍在快速成長中。

  我們提供給客戶的解決方案由新創中心的同仁自主開發。透過重新構想如何幫助客戶快速、簡單、大規模地運輸商品,我們正在塑造貨運代理的新未來。 如果你想要成為一個對新創商業模式更有影響力、面對全球性挑戰更有競爭力的人才,請加入我們!

  關於團隊
  我們擁有龐大的開發團隊,成員分別來自不同產業,包含電商、金融、物流、通路商等等,團隊會時常分享不同的作法來持續優化系統架構。 
  開發流程上,我們使用 Scrum 來安排每個階段的系統設計及開發項目,搭配 Stand-up Meeting 讓團隊的討論及資訊傳遞更透明。
  程式品質上,採用 Pull Request 同時包含 SonarCloud 的自動檢測,再搭配 Automation Test 來提升產品的穩定性

  • Everything is open discussion. 歡迎所有的想法和建議討論,不論是針對開發流程、技術選型或是架構調整上
  • 沒有蠢問題!所有團隊成員都樂於解答並且與你討論想法,不必害怕舉手提問
  • 不定期做 technical & knowledge sharing,技術交流的同時也了解其他團隊開發的項目
  • 以微服務架構開發全平台的產品,加入 event-driven 架構,也包含 pub/sub 機制
  • Jenkins + Ansible 執行 CI/CD 流程,並部署在 AWS EC2 & ECS & Lambda
  • 定期採購書籍及線上課程,鼓勵參加各類型的 Conference

  ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

  BY THE NUMBERS
   (截至2021.12月)
  全球空運貨運承攬公司排名第22名
  80+ 個全球服務據點
  300+ 間供應鏈合作夥伴及代理商
  1600+ 名員工且持續成長中

  ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈


  Nhóm

  Avatar of the user.
  HR Manager
  Avatar of the user.
  HR

  Các công việc phổ biến khác tại Morrison Express Corp.

  Front-end Engineer

  Frontend Engineer (HQ)

  Full-time
  Trung cấp
  1
  800K ~ 1.6M TWD / year
  Updated 18 ngày ago

  QA / Test Engineer

  Senior QA Engineer (HQ)

  Full-time
  Trung cấp
  1
  700K ~ 1.5M TWD / year
  Updated 11 ngày ago

  System, Network Administrator

  (HQ) MIS Engineer

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  700K ~ 1.3M TWD / year
  Updated 18 ngày ago

  Công việc tương tự

  Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

  Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
  CakeResume Job Search
  Find Your Dream Job
  View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play