Updated 3 Months agoIT » Back-end Engineer

Mô tả công việc

這份工作主要的內容是:.NET C# MVC 應用系統開發建置
但您可在工作中獲得以下經驗:
後端:ASP.NET C#、MVC、LINQ、Entity Framework、MSSQL、Stored Procedure、Web Serice、Web API
前端:HTML5、JavaScript、CSS、jQuery、Bootstrap
其他:微軟 Azure、IIS、SQL Server、AS 400
若您已有些經驗可和我們分享,但若您為一張白紙請調整好心態,努力學認真問,學成後想轉職,別擔心我們會不吝為您寫推薦函!

Yêu cầu

無經驗可,非相關科系可,轉職可,只要您對資訊系統有一定認識,且具有肯學習不怕挫折的態度,歡迎來應徵!

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

翌碩資訊股份有限公司

台北市松山區八德路四段656號4樓

Về chúng tôi

翌碩資訊成立於 2018/08 ,以承接各式商業資訊系統為主要業務項目。
2019 年開始投入「製造業資訊系統」開發,目前已有多套製造業系統上架販售,並正積極研發各式製造業資訊系統及軟硬整合應用。
目前公司主要業務方向:
1. 製造業資訊系統
2. [email protected] 應用開發
3. 各式客製化系統開發

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 翌碩資訊股份有限公司

業務開發

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật hơn 2 năm trước