Về

Tóm tắt về công ty

翌碩資訊成立於 2018/08 ,以承接各式商業資訊系統為主要業務項目。
2019 年開始投入「製造業資訊系統」開發,目前已有多套製造業系統上架販售,並正積極研發各式製造業資訊系統及軟硬整合應用。
目前公司主要業務方向:
1. 製造業資訊系統
2. [email protected] 應用開發
3. 各式客製化系統開發

Sản phẩm hoặc dịch vụ

製造業資訊系統:
。刀具管理系統
。生產管理系統
。品質管理系統
。智慧刀具櫃
[email protected]應用:
。飲料店[email protected]點餐
客製化系統開發

Quyền lợi nhân viên

。工作時間彈性
。定期補滿的飲料零食櫃
。定期運動時間
。固定聚餐
。分紅/獎金

Nhóm

Default avatar

Việc làm

.NET C# 初階程式設計師

這份工作主要的內容是:.NET C# MVC 應用系統開發建置 但您可在工作中獲得以下經驗: 後端:ASP.NET C#、MVC、LINQ、Entity Framework、MSSQL、Stored Procedure、Web Serice、Web API 前端:HTML5、JavaScript、CSS、jQuery、Bootstrap 其他:微軟 Azure、IIS、SQL Server、...
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read

業務開發

開發新客戶、維護既有客戶、業務推展。 公司業務分為兩個領域: 1. 產品:製造業資訊系統相關產品推廣。 2. 專案:客戶接洽拜訪、 開發與維護。
Updated 3 Months ago
50+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm13
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty5001+ người
Mở việc làm1
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm49
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm4

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job