NOVATEK 聯詠科技 cover image
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Nhóm
Avatar of Annie Chen.
assistant
Đã xác minh
“You don't belong to you. You belong to the Universe and you're here to serve.” ---R. Buckminster Fuller
Avatar of Gracia Wang.
HR Recruiter
Đã xác minh
在茫茫人海尋找滷肉夥伴的招募工人
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh
Đã xác minh