Channel Development Executive 通路開發執行

Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技Hình ảnh môi trường làm việc OakMega 大橡科技

Mô tả công việc

我們在尋找能協助開發通路、經營合作夥伴關係的你。

你具體的工作內容會有:

 1. 開發面:開發能與 OakMega 一起成長的夥伴
 2. 經營面:經營夥伴成效、協助夥伴教育訓練
 3. 業務面:評估潛在客戶需求、協助業務推進

Yêu cầu

:: 徵求條件 ::

 1. 具有廣告、媒體、創意背景
 2. 熟悉 CRM 系統操作
 3. 優秀的簡報能力
 4. 有業務團隊管理經驗
 5. 主動積極、追求細節

:: 加分條件 ::

 1. 有遠端工作經驗,能有效與團隊溝通
 2. 熟悉 Google Sheets 和 Notion
 3. 熟悉

Interview process

一次與二次面試可以遠端進行、只有最後一關需要 Onsite

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

OakMega 大橡科技

台北市羅斯福路三段 300 號 8 樓

Về chúng tôi

OakMega 是一間 Social CRM 公司,協助大型企業打造即時的第一方資料源,做到精準的訊息推播與自動化行銷;同時也提供 SaaS 與 Marketplace 模式,幫助中小品牌快速建立會員資料庫,和主顧客經營長久的關係。

成立於 2019 年,OakMega 服務產業領域多元,包含遊戲業、醫藥業、地產建設、零售與 KOL 等,累計服務超過 150 個台灣與日本品牌。OakMega 將加速拓展至亞太與歐美市場。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại OakMega 大橡科技

Jr. Digital Marketing Designer

Toàn thời gianSơ cấp28K ~ 36K TWD/thángĐã cập nhật 16 ngày trước

Customer Success Manager 客戶成功經理

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Executive Assistant to CEO 執行長特助

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Product Marketing Specialist 產品行銷專員

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước