Updated 3 Months agoIT » iOS Developer
Hình ảnh môi trường làm việc Omlet Arcade 美商歐姆雷特Hình ảnh môi trường làm việc Omlet Arcade 美商歐姆雷特

Mô tả công việc

【公司名稱】Omlet Inc.
我們是來自矽谷的新創公司,宗旨是打造最大的手遊社群平台,團隊主要來自美國與台灣。2016年的暑假推出Omlet Arcade手遊社群平台,提供了遊戲直播、戰隊、電競、社交、多人互動等服務。2017年被Google play選為年度最佳社交APP,後來更獲得了Google Play Editors' Choice的榮耀

到目前為止,全球APP用戶超過5000萬,每個月的活躍直播主超過200萬,社群的文章數量破千萬,使用者的聊天訊息高達數億條。我們專注於打造更好的社交體驗,針對不同遊戲不斷的推出更好更酷更貼近玩家需求的服務。

我們目前在尋求iOS工程師,可以協助我們開發更多Omlet Arcade的新功能。如果你喜歡玩遊戲,如果你希望你的應用可以被千萬甚至是破億的人使用,都非常歡迎加入我們!

Yêu cầu

Senior iOS Engineer
工作內容

  1. 負責開發與維護Omlet Arcade
  2. iOS 系統效能調校

要求條件

  1. 至少3年以上的iOS應用程式開發經驗
  2. 了解iOS效能瓶頸與最佳化技巧
  3. 熟悉iOS UI Guideline
  4. 有Github等 Open source project經驗加分
  5. 喜歡玩手機遊戲加分

Interview process

【面試方式】
面試會包含程式實作能力測驗,我們會準備一個題目,要求您進行實作。我們根據您的程式邏輯、軟體架構以及程式碼的品質評估是否進入下一階段的面試。此外,面試最後一關,會直接和美國團隊進行英文程式面試,所以希望您具有基本的英文聽說讀寫能力。

【聯絡人/連絡方式】
[email protected]

有意加入Omlet的夥伴請將個人英文履歷寄到我的信箱,形式不拘,但長度請勿超過一頁A4列印紙,可附上過去參與開發的軟體或Open Source Project,以及自己負責的部份以供參考。也歡迎工作經驗不符條件,但是有熱情有天賦的工程師來投履歷!

對社群服務有熱情、喜歡創業環境的人才,不要猶豫了!加入我們一起打拼吧!!

1
1.2M ~ 2M TWD/năm
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

Về chúng tôi

我們是來自矽谷的新創公司,宗旨是打造最大的手遊社群平台,團隊主要來自美國與台灣。2016年的暑假推出Omlet Arcade手遊社群平台,提供了遊戲直播、戰隊、電競、社交、多人互動等服務。2017年被Google play選為年度最佳社交APP,後來更獲得了Google Play Editors' Choice的榮耀

到目前為止,全球APP用戶超過5000萬,每個月的活躍直播主超過200萬,社群的文章數量破千萬,使用者的聊天訊息高達數億條。我們專注於打造更好的社交體驗,針對不同遊戲不斷的推出更好更酷更貼近玩家需求的服務。

目前主要用戶集中在美國、中南美洲、東南亞,我們還在持續擴展我們的客戶群。由於使用者和客戶不斷的增加,我們需要擴編來提供給使用者和客戶更好的服務。希望對社群服務有熱情、喜歡創業環境的人才一起加入我們!。

有意加入Omlet的夥伴請附上英文履歷,形式不拘,但長度請勿超過2頁A4列印紙,可附上過去參與開發的專案,以及自己負責的部份以供參考。
可以來信到 [email protected]

Nhóm

Michael You
Yi-Jui Wu
Poho chen
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại Omlet Arcade 美商歐姆雷特

Business Development

Toàn thời gianTrung cấp70K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

Software Quality Assurance Engineer

Toàn thời gianTrung cấp1M ~ 1.6M TWD/nămĐã cập nhật 6 tháng trước

Web Full Stack Developer

Toàn thời gianTrung cấp1.2M ~ 2M TWD/nămĐã cập nhật 6 tháng trước

Backend Engineer

Toàn thời gianTrung cấp1.3M ~ 2M TWD/nămĐã cập nhật 6 tháng trước

Android 工程師

Toàn thời gianTrung cấp1.2M ~ 2M TWD/nămĐã cập nhật 6 tháng trước