Updated khoảng 1 tháng ago

Mô tả công việc

1.專案需求訪談收集、時程與資源規劃

2.主持專案會議,專案執行進度掌握與報告

3.專案規格書與文件/計畫及預算計畫撰寫

4.專案預算與流程管控

5.內部跨部門溝通協調,外部客戶溝通聯繫

6.主管交辦之任務

Yêu cầu

1.大學以上學歷,碩士畢業者尤佳;無經驗可

2.資訊/資管/資工、數學/統計等相關理工科系專業

3.相關1年以上軟體PM工作經驗

4.具備程式語言設計能力與深度學習基礎知識 。

5.熟悉Scrum運作,熟悉專案軟體管理工具, 具有CSM/CSPO證照尤佳。

6.具備Word/Excel/PowerPoint操作與簡報能力

7.熟悉簡報技巧與規劃文件撰寫能力

8.個性主動積極,善於溝通協調;學習力強對於 交付任務能獨立研究完成;具清晰邏輯能力。

9.具有PMP證照或學習經驗尤佳

10.具備英語溝通能力


Interview process

1.履歷投遞

2.履歷篩選

3.邀請面談

4.確認聘僱

5.人員報到

Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 開源智造股份有限公司.

開源智造股份有限公司

Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
11 - 50 people

Về chúng tôi

開源智造股份有限公司成立於2019年5月,主要服務為協助醫療院所導入客製化AI智慧醫療落地方案,以數據化、結構化的方式輔助院方活用醫療資訊改善作業流程進而提升臨床效率醫療服務品質


Nhóm

Avatar of the user.

Các công việc phổ biến khác tại 開源智造股份有限公司

Back-end Engineer

Backend Engineer

Full-time
Sơ cấp
2
35K ~ 50K TWD / month
Updated khoảng 1 tháng ago

Front-end Engineer

Frontend Engineer

Full-time
Sơ cấp
2
35K ~ 50K TWD / month
Updated khoảng 1 tháng ago