Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商幫你優股份有限公司台灣分公司Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商幫你優股份有限公司台灣分公司Hình ảnh môi trường làm việc 英屬維京群島商幫你優股份有限公司台灣分公司

Mô tả công việc

1. 更新數據資料整理、定期營銷報告製作分析客戶趨勢並即時回報處理問題。
2. 負責產品系統平台運營,協助客戶問題排除、協助客戶專案執行與內部溝通協調。
3. 協助業務經理撰寫合作企劃案、蒐集市場資訊,並與客戶及潛在客戶保持良好關係。
4. 須對教育/遊戲產業具有熱情,學習能力佳,能迅速因應狀況。

Yêu cầu

工作經驗2年以上

學歷要求大學、碩士

語文條件

  • 英文(聽:精通、說:精通、讀:精通、寫:精通)

• 積極負責、善於溝通、抗壓性良好、企圖心強喜歡接受挑戰。
• 具有線上學習、雲端服務、資訊網路等業務運營實務經驗者佳。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

英屬維京群島商幫你優股份有限公司台灣分公司

台北市中正區羅斯福路二段9號11樓之一

Về chúng tôi

BoniO Inc. 幫你優股份有限公司(取自台語諧音「幫你學」),於 2014 年春天成立的教育科技公司,懷抱著填補教育落差,形塑未來教育的使命,以「Learn Together, Learn Happier, Learn Better」為願景,打造了全球首創線上電競學習平台 PaGamO(取自台語諧音「打 Game 學」),以創新的多人在線遊戲化學習法大幅提升學習動機。

在 PaGamO 遊戲中獲得學習樂趣,看到孩子們因為遊戲引發學習動機而開始主動願意學習,老師、家長透過我們的產品更了解孩子的學習,是我們最大的成就感來源。從 2014 年創辦以來,提供全台灣的學生免費使用,目前已超過 250 萬註冊帳號數,每日超過 6 萬人使用。

2019 年,教育部推出了 108 課綱的重大改革,考試題目逐漸加入各式圖表,敘述越來越長,更加入生活化情境,如何在有限的時間內擷取有效資訊並充分理解,考驗著孩子們的閱讀素養!因此 PaGamO 除了免費題庫內容外,因應未來孩子需要的多元能力,我們推出了一系列的 PaGamO 素養內容產品,首創遊戲 + 素養內容的結合,透過 SaaS 訂閱制的形式販售,不間斷地協助孩子提升素養能力。

在公司成長之際,我們也從未忘記我們成立的初衷ㄧ消弭教育資源的落差。因此我們透過 ONE for ONE 計畫,消費者每訂閱一份商品我們就捐贈一份,讓弱勢學生也能獲得同樣優質的學習資源。截至目前為止,我們已經攜手 170 所偏遠學校與 71 個社福團體,幫助全台灣各地 7477 位弱勢孩童。

最重要的是,我們非常期待你的加入,一起讓 PaGamO 發揮更大的影響力!

Nhóm

Default avatar
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 英屬維京群島商幫你優股份有限公司台灣分公司

校園業務開發副理

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 23 giờ trước

活動業務運營專員

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 40K TWD/thángĐã cập nhật 3 ngày trước

【長期兼職】行銷運營工讀生

Bán thời gianSơ cấp170 ~ 170 TWD/giờĐã cập nhật 3 ngày trước

校園運營專員(地點:花蓮)

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 40K TWD/thángĐã cập nhật 6 ngày trước

【長期兼職】【居家上班WFH】專案工讀生(地點:花蓮)

Bán thời gian170 ~ 170 TWD/giờĐã cập nhật 6 ngày trước

Marketing Specialist 行銷專員

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 38K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

前端工程師 React Frontend Engineer(JoSeal)

Toàn thời gianSơ cấp600K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước

後端工程師 NodeJs Backend Developer(JoSeal)

Toàn thời gianSơ cấp600K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước

校園運營副理(PaGamO素養品學堂)

Toàn thời gianTrung cấp38K ~ 44K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

校園運營專員(PaGamO素養品學堂)

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 40K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

Senior Product Manager

Toàn thời gianSơ cấp700K ~ 1M TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước

業務運營專員

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 7 ngày trước

Backend Developer

Toàn thời gianTrung cấp750K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước

Ruby on Rails developer

Toàn thời gianSơ cấp650K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước

QA自動化測試工程師

Toàn thời gianSơ cấp600K ~ 900K TWD/nămĐã cập nhật 7 ngày trước