Computer vision工程師(遠端工作)

Updated 3 Months agoIT » Research / R&D

Mô tả công việc

【職 稱】:Computer vision工程師

【性 別】:不限

【年 齡】:不限

【工作地點】:遠端

【薪資待遇】:面議

【工作內容】:

1. 從事電腦視覺領域相關C++撰寫開發、修改、測試

2.使用openCV進行輔助程式撰寫

  【公司特色】:

  1.為跨國性企業,團隊來自各地,不過台灣這塊目前溝通語言為中文為主

  2.主管在多國軟體開發已有豐富經驗,會在多方面提供需要的技術支持

  3.公司願培訓優秀且肯學習的資工系人才

  4.目前型態為小型公司,因團隊人不多溝通方便,且能學習到的面向多,能增進自身實力

  Yêu cầu

  1.Computer vision

  2.C++ algorithm development

  3.OpenCV

  4. Visual studio 2017-2019

  5. Linux

  6. Cross platform C++ tool -chain

  Above requirements are recommended but not all required.  

  Liên kết lời mời cá nhân

  Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

  澎特科技有限公司

  新竹市東區水利路154號

  Về chúng tôi

  我們是澎特科技patere,創辦人與顧問在美國軟體公司擁有二十多年實作與管理的經驗,是一家總公司在美國,而於2019年五月始動的台灣分部,專門來網羅缺乏的軟體設計人才,並與其他分部合作於多方面的軟體開發相關工作。目前我們在擴大我們的團隊,積極尋找跟我們一樣具有熱情創新和軟體的人才,為實作理想一起努力。

  Our company's mission is to bring needed automation and innovation to the recruiting process by offering business a more efficient and cost-effective technology to source top talent. We revolutionize the recruiting and the talent acquisition by offering advanced technologies that allow business to hire the "best fit"-from utilizing our premier Software as a Service Solution for recruiters to championing candidates with career advice, placement information, culture fit and bias-free solutions.

  Nhóm

  hsiangyu chou

  Các công việc phổ biến khác tại 澎特科技有限公司

  Full stack engineer網頁全端工程師(遠端工作)

  Toàn thời gianTrung cấp35K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

  Machine Learning程式設計師(遠端工作)

  Toàn thời gianTrung cấp35K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

  Database engineer資料庫工程師(遠端工作)

  Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc38K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước