Về

Tóm tắt về công ty

我們是澎特科技patere,創辦人與顧問在美國軟體公司擁有二十多年實作與管理的經驗,是一家總公司在美國,而於2019年五月始動的台灣分部,專門來網羅缺乏的軟體設計人才,並與其他分部合作於多方面的軟體開發相關工作。目前我們在擴大我們的團隊,積極尋找跟我們一樣具有熱情創新和軟體的人才,為實作理想一起努力。

Our company's mission is to bring needed automation and innovation to the recruiting process by offering business a more efficient and cost-effective technology to source top talent. We revolutionize the recruiting and the talent acquisition by offering advanced technologies that allow business to hire the "best fit"-from utilizing our premier Software as a Service Solution for recruiters to championing candidates with career advice, placement information, culture fit and bias-free solutions.

Nhóm

hsiangyu chou

Việc làm

Đã cập nhật 8 tháng trước
Đã cập nhật 10 tháng trước

Machine Learning程式設計師(遠端工作)

Mức lương35K ~ 65K TWD/tháng
1
Đã cập nhật 8 tháng trước
Đã cập nhật 8 tháng trước
Xem tất cả công việc (4)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2
Đã cập nhật 8 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm5
Đã cập nhật 3 tháng trước
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm7
Đã cập nhật 3 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật 7 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Đã cập nhật 4 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job