Updated 29 ngày agoIT » Front-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc PIXNET 優像數位媒體科技股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc PIXNET 優像數位媒體科技股份有限公司

Mô tả công việc

PIXNET 創立於2003年,2006年成立「優像數位媒體科技股份有限公司」,並於2007年加入城邦媒體控股集團。我們是一間以社群為核心的科技公司,旗 下主要服務包含:痞客邦、PIXstyleMe、PIXgoods、PIXinsight,透過創新的數據應用、多樣化社群服務,實現「Guide to SMART Life」企業核心價值 ,致力將科技結合社群、將數據運用服務、創造客戶價值。2018年,PIXNET 推出「全新痞客邦」加速興趣同好彼此凝聚及交流,並持續與產業各界結盟 ,踏實建構「社群共榮圈」願景。

我們是技術導向的團隊,工作上採用導師教學相長制度,鼓勵發展第二技術專長,定期舉辦 Workshop、技術分享會、補助參加國內外技術研討會等。

這個職位主要是招募前端工程師,負責的是痞客邦各項服務的開發與維護,並與團隊一同協助服務(部落格、邦邦)的成長為目標。團隊採敏捷看板開發方式進行開發,每日 Daily Meeting 共同討論與確認目標,再由團隊成員根據自己的專長負責執行工作。若對社交產品開發有興趣,想藉著平台的規模鍛鍊自 己的人,歡迎加入我們的行列!

Job Description

 • 參與 PIXNET 網站產品開發與維護,包含切版與 API 介接
 • 開發 UX 研究員提出之 A/B 測試
 • 撰寫自動化驗收測試 (End-to-End Testing),團隊目前採用 WebDriverIO
 • 參與瀏覽器端效能測量與優化

Yêu cầu

Skill Requirements

 • 熟悉 HTML/CSS/JavaScript,瞭解ECMAScript 2015+ 特性
 • 曾使用過任一前端框架(AngularJS/React.js/Vue.js)開發過網站應用程式
 • 瞭解 API 概念,具備 RESTful API 介接經驗尤佳
 • 瞭解 Git 版本控制系統,包含但不限於分支合併、衝突修正

Preferred Qualifications

 • 具備與設計師/設計科系學生合作經驗,實作網站切版
 • 具備 AngularJS, React, Vue.js 任一前端框架開發經驗
 • 具備行動網頁開發與除錯流程經驗
 • 瞭解 API 概念,具備 RESTful API 介接經驗尤佳
 • 曾學習任一後端語言開發經驗 (例如 PHP/Node.js/Golang/Python/Ruby)
 • 暸解網路資訊安全,以 OWASP TOP 10 為主

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

PIXNET 優像數位媒體科技股份有限公司

台北市中山區民生東路三段51號12樓

Về chúng tôi

PIXNET 創立於 2003 年,2006 年成立「優像數位媒體科技股份有限公司」,並於 2007 年加入城邦媒體控股集團。我們是一間以社群為核心的科技公司,旗下主要服務包含:痞客邦、PIXinsight,企業願景為「Guide to SMART Life」,期許讓每個人都享受到更豐富、更聰明的生活體驗。

近年深耕大數據應用有成,獲得產業界指標性獎項肯定,2018 年起連續三年獲得 DSA 數位奇點獎,包含「最佳 IoT 應用獎」、「最佳 AI 應用獎」與「最佳精準數據應用行銷獎」。PIXNET 執行長周守珍於 2019 年獲頒「傑出數位經營人奬」。

詳細介紹及最新消息,歡迎關注:

PIXNET 官方部落格:https://emkt.pixnet.net/blog

PIXNET 粉絲專頁:https://www.facebook.com/pixnet.tw/


Công việc tương tự

Junior Web Frontend Developer

Dcard 狄卡科技股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp700K ~ 1M TWD/nămĐã cập nhật 29 ngày trước

網頁前端工程師

蹦世界數位創意股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 18 ngày trước

前端工程師

奇蹟行動科技有限公司
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 22 ngày trước

前端工程師/Junior Frontend Engineer

Xfers
Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 21 ngày trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại PIXNET 優像數位媒體科技股份有限公司

網頁前端工程師(NC-痞客邦數位設計部)

Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 29 ngày trước

資料分析師(NC-痞客邦研發中心)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 29 ngày trước

服務可靠度工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 29 ngày trước

平台軟體工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật 29 ngày trước