Backend Development 後端工程師

Updated 25 ngày agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc PlayseeHình ảnh môi trường làm việc PlayseeHình ảnh môi trường làm việc PlayseeHình ảnh môi trường làm việc PlayseeHình ảnh môi trường làm việc PlayseeHình ảnh môi trường làm việc Playsee

Mô tả công việc

關於Playsee:
Playsee是一個以影片分享為主的地緣性社群平台,讓用戶可以盡情地探索世界。我們不僅擁有兩千萬下載量,也數次獲得Google Play Store全球排行榜Top 10的殊榮。 

我們是一群懷抱夢想的熱血青年,在開放式空間一起工作,在歡樂的氛圍中激盪新點子,創意發想解決問題的方案。

身為後端工程師,你將打造應用程式的基礎架構,確保應用程式正常運作。你是我們伺服器的工程師,必須對我們的平台有透徹了解。

工作內容:
1. 依需求撰寫並維護API
2. API與資料庫效能調整與優化
3. 撰寫後台管理系統

Yêu cầu

以專業角度來說,這會是你勝任此職務的必要條件:
1. 需具備2年以上後端開發經驗
2. API 設計與撰寫經驗
3. Google Cloud Platform使用經驗
4. 熟悉 Linux 系統
5. 熟悉 MySQL/NoSQL

*公司開發語言為Golang,歡迎想要轉換語言者一起挑戰、成長*

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Playsee

台北市南港區園區街3-1號7樓之一

Về chúng tôi

Playsee,我們期望使用者將自己的生活經歷化為影片形式,分享至全世界的眼前!

我們的使命是讓使用者如同穿越空間的籓籬般、透過在地導遊與旅行者們的眼中感受最真實的體驗,並非讓使用者漫無目的瀏覽那些過度加工、五光十色的影像。

如果您想突破地點的框架、不受個人外表侷限,展露那被埋藏已久的才華,Playsee絕對是能讓您閃閃發光的舞台!

我們團隊以創新突破市場,努力實現共同的願景。如同我們所提供的平台,鼓勵與全球的使用者及商家聯繫,同時我們也持續的發展社群圈,重新定義人們分享生活的方式,與所有人共享最難忘的時刻。

只要動動手指就能加入我們,跟著我們一齊在地圖上留下腳印,分享您的生活,成為在地導遊或是創作者。

Nhóm

HR Playsee

Công việc tương tự

資深後端工程師 Senior Backend Engineer, B2C(Node.js)

Hahow 好學校
Toàn thời gianTrung cấp1.1M ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật khoảng 20 giờ trước

Backend Engineer(需熟Python、RESTful API )

好好證券股份有限公司
Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Senior backend developer

街口電子支付股份有限公司
Toàn thời gianTrung cấp1M ~ 1.8M TWD/nămĐã cập nhật 22 ngày trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại Playsee

Flutter Developer

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Integration Support Engineer/Programmer

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

網路管理工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Talent Acquisition Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Front-End Development 前端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Digital Marketing Specialist (Ads)

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Android Development

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Quality Assurance Specialist

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

自動化測試工程師

Toàn thời gianTrung cấp600K ~ 1.4M TWD/nămĐã cập nhật 25 ngày trước

iOS Developer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Corporate Strategist

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Business Operation Specialist

Toàn thời gianSơ cấp40 ~ 60 TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Legal Operations Coordinator

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Branding & Design Mananger

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Product Manager (Consumer & Business)

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước

Product Marketing Manager

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 700K TWD/thángĐã cập nhật 25 ngày trước