Applications for this position are currently paused

UI / UX 設計師 (UI/UX designer)

Lưu
Updated 5 tháng ago

Mô tả công việc

北宸科技(Polstar Technologies, Inc.)是一家全球衛星導航解決方案的領導廠商,專注於卡車導航軟體、汽車導航軟體、與機車導航軟體的研究開發,至今已累計出貨超過一百萬套衛星導航軟體。 你將會加入一個充滿活力的新的團隊,開發維護導航、地理資訊的後端程式,與團隊的人密切合作,累積實務經驗及技術,不管你是擁有大量經驗的ui/ux人員 還是擁有熱誠學習新東西的新人,都歡迎加入我們的團隊,快來投遞履歷成為我們的一員吧!

( 對我們的工作有興趣的話,可備註 對於我們的工作較有興趣之內容,或寫下自己的強項好讓我們能夠快速的認識你喔!)

Yêu cầu


******* 基本能力需求 *******
- 熟悉 Figma、Adobe Photoshop、Adobe illustrator、Sketch 等設計軟體
- 熟悉 網頁與行動裝置介面設計
- 具備製作 Wireframe / Prototype 實務經驗
- 有APP切版經驗
----------------------------------
- 具備良好的美學素養、色彩審美觀及良好的創意表達能力
- 對產品功能和使用者體驗有高敏感度,靈活調整設計角度與工作方式
- 對介面設計有熱忱
- 良好的溝通能力及注重團隊合作
- 喜歡在一個活潑的環境工作並且勇於提出新的想法
******************************

********* 工作內容 **********
- 負責行動產品相關視覺設計
- 與產品管理和工程部門共同合作,定義並執行關於產品規劃、視覺體驗以及創新解決方案。
- 持續改善及優化使用者體驗
******************************

******* 具以下能力尤佳 *******
- 對HTML/HTML5、CSS、RWD、SCSS有概念
- 熟悉 Android/iOS Guideline設計準則
*******************************

( 對我們的工作有興趣的話,可備註 對於我們的工作較有興趣之內容,或寫下自己的強項好讓我們能夠快速的認識你喔!)

(可以的話,提供自己的作品集讓我們更快瞭解你)

Interview process

-> 履歷檢視 Applicant Screening
-> 簡易測驗 Take Home Challenge
-> 電話面試 Phone Screen
-> 實際操作 / 主管面談 Topgrading (這個流程會需要到公司)
-> 人事查核 Reference checks
-> 寄送聘書 Offer letter

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
1 years of experience required
45K ~ 75K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Contract
Trung cấp
1
70K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
600K ~ 1M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
30K ~ 50K TWD / month
Logo of 北宸科技股份有限公司.

Về chúng tôi

軟體公司當道的時代來了,雲端服務的時代也到了!目前全球市值前五大的公司中,就

有三家是軟體雲端公司。北宸科技成立於2003年,既專精於離線地圖,也致力於雲端連

線地圖服務,提供全球一百餘國地圖,以三十五種以上語言,在台元科技園區內跨國與

無數客戶緊密互動。

在一切資訊雲端化的時代,人事時地物都要聯網,也都需要聯圖。人員、車輛、物品,

乃至寵物、公設,都需要隨時被追蹤、導引、管理。北宸科技十餘年來累積了這個領域

所需的專業技術與經驗,但還需要更多有志之士一起來服務這龐大的市場。

北宸科技經營團隊多為台大、交大資工背景,董監事向心力極強、穩定性極佳,因此技

術先進、廠房自有、零負債經營。2021營收3.5億元,2022年預計成長為5億元,目前正

積極規劃股票上市櫃,前景堪稱十分亮麗。Việc làm