Powergate Infinity Holdings Corporation cover image
Logo of Powergate Infinity Holdings Corporation.
Logo of Powergate Infinity Holdings Corporation.

Powergate Infinity Holdings Corporation

Logo of Powergate Infinity Holdings Corporation.
Powergate Infinity Holdings Corporation
Logo of Powergate Infinity Holdings Corporation.
Powergate Infinity Holdings Corporation
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 1 năm trước
職責 : (有興趣可以直接小飛機提供履歷@zac761009) - 產品原型設計 - 和程式開發人員溝通 - 控管產品開發進程 - 需求歸納,產品需求規劃書製作
職責 : (有興趣可以直接小飛機提供履歷@zac761009) - 產品原型設計 - 和程式開發人員溝通 - 控管產品開發進程 - 需求歸納,產品需求規劃書製作
Cebu City, Cebu, Pilipinas, Lungsod ng Cebu, Lalawigan ng Cebu, Pilipinas
90K ~ 110K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý