Updated 9 ngày agoDesign » Product Designer
Hình ảnh môi trường làm việc 強勝有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 強勝有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 強勝有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 強勝有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 強勝有限公司

Mô tả công việc

# 工作內容

• 透過競爭者與市場分析、業務單位需求訪談,進行產品功能規劃、產品規格書撰寫及原型製作

• 與UI、RD、QA等成員協同合作,實現功能設計、開發並跟進驗收

• 從產品開發到上線,能對問題及時反應,提出調整方案

• 熟悉Azure Devops、Jira等專案管理軟體為佳

• 其他主管交辦及專案協助事項


1
40K ~ 60K TWD/tháng

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

強勝有限公司

台北市內湖區

Về chúng tôi

由一群國際性專業的資訊科技工程人員與遊戲創意團隊所組合成的創新團隊,於2016年在台灣正式成立,專精於網路與手機遊戲研發,主力開發O2O線上線下虛擬遊戲整合,公司對於未來採積極開放態度,台灣位於東西方文化的要衝轉譯點,有自由開放的文化創意,又有相對優秀的技術研發人才,希望藉由深耕台灣,整合各國行銷通路,開發出世界級的遊戲平台。

Nhóm

Josephine
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 強勝有限公司

Sr.iOS Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 9 ngày trước

網站可靠性工程師(自動化開發)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 85K TWD/thángĐã cập nhật 9 ngày trước

網站可靠性工程師(SRE)

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật 18 ngày trước

Jr./Sr.Frontend Engineer

Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 9 ngày trước

Frontend Lead (Web)

Toàn thời gianTrung cấp90K ~ 170K TWD/thángĐã cập nhật 9 ngày trước

網路工程師

Toàn thời gianTrung cấp43K ~ 61K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

產品助理

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 18 ngày trước

Jr./Sr.Backend Engineer

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 18 ngày trước

維運工程師(OP)

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 18 ngày trước