Product Manager 產品經理

Updated khoảng 2 tháng agoDesign » Product Manager

Mô tả công việc

【乘客至上,安全第一】是 Rydeit 發財車的行車守則第一條!


Rydeit 發財車成立於 2021 年初,專注於專注於打造:最便捷的加密貨幣理財工具!
鑑於大眾普遍對於「加密貨幣」感到陌生、懷疑與缺乏適當地進入渠道,
而圈內特有的代幣經濟、去中心化哲學,更提高了入圈的門檻...

Rydeit 發財車因此而生:我們目標整合 50 種 DeFi 產品,
讓使用者僅需要「一鍵即可安心生息」。

  • DeFi 挖礦列車於 2021/03 推出
  • NFT 專車於 2021/10 推出
  • ETH 固收專車於 2021/10 推出
  • ...其他的車等你(妳)來和我們一起打造新車!

---

Rydeit 發財車對以下工作內容有興趣的夥伴加入我們的團隊!

1. 透過分析以及用戶研究的方式了解產品的方向以及用戶的痛點並且提升用戶的互動和留存率
2. 跨團隊的合作並且制定需求的 Spec 以及功能流程
3. 控制開發團隊的需求清單以及制定相關需求的文件
4. 能夠定義關鍵的數據需求並且追蹤,同時透過數據上的分析不斷地優化產品功能

如果您具備以下工作技能及工作經驗,請不要猶豫立即手刀提出申請:

1. 熟悉加密貨幣市場各式衍伸性金融商品,並可以做出市場競爭分析
2. 流利的中英文能力
3. 有2年以上的B2C或是B2B2C的相關軟體產業工作經驗
4. 有完整的產品開發流程經驗
5. 至少3年產品管理的經驗

加分條件:

1. 熟悉Mobile App/ Web 的開發
2. 有敏捷開發的經驗的為佳

1
40K ~ 100K TWD/tháng
Managing 1-5 staff
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

Rydeit 發財車

台北市信義區

Về chúng tôi

【乘客至上,安全第一】是 Rydeit 發財車的行車守則第一條!


Rydeit 發財車成立於 2021 年初,專注於專注於打造:最便捷的加密貨幣理財工具!
鑑於大眾普遍對於「加密貨幣」感到陌生、懷疑與缺乏適當地進入渠道,
而圈內特有的代幣經濟、去中心化哲學,更提高了入圈的門檻...

Rydeit 發財車因此而生:我們目標整合 50 種 DeFi 產品,
讓使用者僅需要「一鍵即可安心生息」

  • DeFi 挖礦列車於 2021/03 推出
  • NFT 專車於 2021/10 推出
  • ETH 固收專車於 2021/10 推出
  • ...其他的等你來和我們一起打造新車!

Nhóm

Xixi Huang