Về

Tóm tắt về công ty

景承科技致力於結合金融領域的專業知識與科技能力,提供各項創新金融科技服務解決方案。

景承科技致力於協助金融企業客戶及機構利用行動化互動式智能帳單與其客戶進行直效溝通。我們所專注研發的行動帳單產品具有高互動性,個人化理財機制,線上交易,社群推播及數據分析等五大特點。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

1. 智能帳單
2. 行動申辦
3. 智能精靈
4. 數據分析

Nhóm

張芳閔

Việc làm

Java Engineer

‧1年以上 Java、Java Spring framework程式設計與開發經驗 ‧1年以上 jQuery、JavaScript程式設計與開發 ‧熟悉MS SQL並具備資料庫設計能力 ‧具Oracle/IBM DB2相關經驗為佳 ‧具Restful API整合開發經驗為佳 ‧具Machine learning, Web socket, WEBRTC, Data Transmission S...
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read

專案經理 Project Manager

Experiences are required as below: 1. 5+ years project management experiences. 2. Preferable if served in vendor site and can well manage customer expectations to close the project effectively. 3. ...
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm36
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job