Updated 3 Months agoGame Production » Game Planner

Mô tả công việc

必要條件

  • 熟悉遊戲的玩法與數值設計
  • 熟悉遊戲經濟循環規劃

加分條件

  • 熟悉暗黑破壞神類型的遊戲
  • 有玩過區塊鏈遊戲
  • 熟悉 Unity 開發環境與製作流程
  • 具備手機遊戲開發經驗
  • 對於市場同類型遊戲願意花時間研究與理解
1
30K ~ 70K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

河流遊戲股份有限公司

台灣台北市中山區民權東路三段37號

Về chúng tôi

我們希望做出具有創意、好玩、並且取得商業成功的遊戲作品
如果你也認同我們的理念
如果你也想每一天奔走在你的熱愛裡
歡迎加入我們!

Nhóm

何駿銘

Các công việc phổ biến khác tại 河流遊戲股份有限公司

2D遊戲美術

Toàn thời gianTrung cấp30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước

Unity軟體開發工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước