Applications for this position are currently paused

軟體測試工程師 - Intern

Lưu
Updated 4 tháng ago

Mô tả công việc

“In SoftChef, Don’t need to PROVE yourself, but IMPROVE yourself everyday.”

Our core values:
Curious(保持好奇)、Passion(激發熱情)、Sharing(樂於分享)、Execute(高效執行)

我們是群為尋找更快更完整IoT解決方案而生的團隊,降低物聯網導入的難度與門檻,並且帶給合作夥伴更多IoT附加價值與長期效益,是我們持續前進、不斷突破技術的動力。
__________________________________________________

【 能力要求 】

 • 熟悉軟體測試流程。
 • 撰寫測試報告、案例與文件。
 • 設計與實際執行測試流程。
 • 測試系統功能、相容性、效能、壓力測試、產品可靠度等。
 • 發現 bug 並協助告知開發人員解決問題。

【 加分條件 】

 • 熟悉軟體測試流程和BUG的管理流程。
 • 熟悉產品架構與測試流程。
 • 參與過軟體開發流程。
  View all jobs
  View all jobs
  Lưu
  1
  160 ~ 180 TWD / hour
  Liên kết lời mời cá nhân
  Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
  Share this job
  Post more jobs
  Your current plan can only post 3 jobs. Upgrade to the "Enterprise" plan (or above) to post more jobs and speed up your recruitment process!
  Logo of SoftChef 軟領科技股份有限公司.

  SoftChef 軟領科技股份有限公司

  Về chúng tôi

  軟領科技( SoftChef )是專注於物聯網智慧城市解決方案提供商,提供適用於多場域與設備的IoT管理平台(sensor.live & NodesFLY)並且採用AWS Serverless架構,讓企業以低風險成本之優勢快速商轉。我們同時也提供開發Web/App商業邏輯系統(Business Logic System)、硬體整合等服務,並與多家硬體夥伴合作共同為不同垂直領域提出解決方案,其中包括智慧路燈、智慧電力、智慧能源、智慧工業、資產追蹤等,協助企業實現數位轉型,在市場中建立創新商業價值。
  我們重視的是工作態度、學習態度,只要有基礎概念,我們都很樂意互相分享、技術指導,技術總是推陳出新沒有學完的一天,讓我們有機會一起成長吧!  Nhóm

  Avatar of the user.
  Avatar of the user.
  CTO
  Avatar of the user.
  VP of Operations
  Avatar of the user.
  Accounting Manager
  Avatar of the user.
  -

  Các công việc phổ biến khác tại SoftChef 軟領科技股份有限公司

  Android Developer

  資深Android開發工程師- Senior Android Developer

  Full-time
  Trung cấp
  1
  55K ~ 75K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Android Developer

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  40K ~ 60K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Back-end Engineer

  後端工程師 Back-End Developer (Node.js)

  Full-time
  Sơ cấp
  2
  50K ~ 80K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Front-end Engineer

  前端工程師 Front-End Developer (Vue.js )

  Full-time
  Sơ cấp
  2
  50K ~ 80K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  iOS Developer

  資深iOS開發工程師- Senior iOS Developer

  Full-time
  Trung cấp
  1
  55K ~ 75K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  iOS Developer

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  40K ~ 60K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Project / Product Management

  物聯網解決方案助理 -IoT Solution Assistant

  Full-time
  Cộng sự
  1
  30K ~ 40K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  專案管理師 Project Management

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  35K ~ 50K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Marketer

  數位行銷專員 Digital Marketing Specialist

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  30K ~ 44.9K TWD / month
  Updated 9 ngày ago

  Account Manager

  客戶成功經理 - Customer Success Manager

  Full-time
  Sơ cấp
  1
  40K ~ 50K TWD / month
  Updated 9 ngày ago