Updated 3 Months agoIT » System Architecture

Mô tả công việc

  1. SAP產品之技術架構規劃,包括 Sizing, Architecture design, Performance Tuning, HA / DR , Backup
  2. 建置系統架構、資安相關設定、及權限控管
  3. 定期系統檢查維護,效能分析及調校
  4. 支援 SAP HANA, ERP 導入專案中各項技術工作
  5. 熟悉基本Windows / Linux 操作
  6. 熟悉關聯式資料庫架構及概念
  7. 問題分析及解決(Problem Analysis and Solve)

Yêu cầu

1. 資訊或理工相關科系大學畢業
2. 具備良好英文讀寫能力, 能溝通更佳
3. 需配合團隊工作內容及分工
4. 配合公司業務的加班要求

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

碩達系統股份有限公司

10646 臺北市大安區羅斯福路三段37號7樓

Về chúng tôi

碩達系統是您企業轉型最佳夥伴!
碩達系統股份有限公司,在面對數位化浪潮下,致力成為企業轉型的最佳夥伴。協助企業在不同的商業模式情境需求之下,透過整體規劃,來協助客戶因應新時代的變化。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại 碩達系統股份有限公司

SAP Module/ABAP顧問

Toàn thời gianTrung cấp40K+ TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

系統工程師

Toàn thời gianTrung cấp40K+ TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

助理系統工程師

Toàn thời gianCộng sự/Phó Giám đốc30K+ TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước