Về

Tóm tắt về công ty

碩達系統是您企業轉型最佳夥伴!
碩達系統股份有限公司,在面對數位化浪潮下,致力成為企業轉型的最佳夥伴。協助企業在不同的商業模式情境需求之下,透過整體規劃,來協助客戶因應新時代的變化。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

1. 物聯網 (1) 綠能雲 (2) 車聯網應用
2. 數位轉型 (1) 績效改善 (2) 智慧製造
3. 基礎架構服務 (1) 基礎建設 (2) 雲端應用
4. SAP導入諮詢 (1) 導入服務 (2) 維護及升級

Sứ mệnh

「商業模式引導的價值服務」
*以客戶價值需求為導向,創建所屬資訊匯流平台。
*協助企業數位轉型,協助創造其商品延續性價值,共同打造持續之服務共贏模式。
*運用資通訊科技,整合物聯網、智慧分析及服務聯網體系之大數據,並結合各專業合作夥伴, 打造深度融合之生態系匯流平台。

Độ phủ truyền thông

創新經營模式 用共享思維建立生態系
https://udn.com/news/story/7241/4215383

Quyền lợi nhân viên

1. 每週上班五天(固定週休二日)
2. 採人性化管理
3. 享勞保、健保、勞退提撥
4. 視個人績效表現發放年終獎金、績效獎金等優渥獎勵
5. 年終尾牙活動
6. 各類教育訓練課程安排(內訓/外訓)
7. 不定期舉辦各類講座及活動 提供多元化的學習管道,包含不定期舉辦各種講座及活動、外派訓練,以及在職訓練,提供各類學習方式,自我成長。

Nhóm

Việc làm

助理系統工程師

1. 資訊系統架構規劃, 安裝與維護 2. 各廠牌伺服器與儲存設備的安裝建置 3. 系統整合分析 4. 網路系統安裝與配置 5. 網路環境測試 6. 軟體整合測試 7. Windows, Linux 作業系統操作 8. 測試環境建置規劃 9. 虛擬化環境規劃及建置 10. 雲平台規劃及建置
Updated 3 Months ago
Unread
Read

系統工程師

1. 資訊系統架構規劃, 安裝與維護 2. 各廠牌伺服器與儲存設備的安裝建置 3. 系統整合分析 4. 網路系統安裝與配置 5. 網路環境測試 6. 軟體整合測試 7. Windows, Linux 作業系統操作 8. 測試環境建置規劃 9. 虛擬化環境規劃及建置 10. 雲平台規劃及建置
Updated 3 Months ago
Unread
Read

SAP BASIS

SAP產品之技術架構規劃,包括 Sizing, Architecture design, Performance Tuning, HA / DR , Backup 建置系統架構、資安相關設定、及權限控管 定期系統檢查維護,效能分析及調校 支援 SAP HANA, ERP 導入專案中各項技術工作 熟悉基本Windows / Linux 操作 熟悉關聯式資料庫架構及概念 問題分析及解決(Prob...
Updated 3 Months ago
Unread
Read

SAP Module/ABAP顧問

曾經參與SAP專案規劃,對ERP導入和維運有高度興趣 曾經參與SAP ERP系統相關導入工作及既有客戶SAP ERP系統維運及優化工作。 負責SAP ABAP開發,熟悉ERP 各模組外掛程式之分析、設計、開發、測試與後續維護 異質性系統整合及程式效能調教 配合公司專案需求至客戶端駐點服務 工作態度積極、負責,可視狀況獨立作業或與團隊合作,配合公司規定。
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (4)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm9
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job